Terugblik bijeenkomst 19-03: Onderzoek Duurzaamheid en Grondprijsbeleid

Op 19 maart jongstleden heeft PAS bv een derde  bijeenkomst georganiseerd voor de 11 participerende deelnemers aan het onderzoek naar de effecten van duurzaam bouwen op het grondprijsbeleid. Voor deze bijeenkomst is, als vervolg op het bezoek aan het Innovatiecentrum voor Duurzaam Bouwen, een bezoek gebracht aan de ecowijk Mandora in Houten. Dit is een energiezuinige…