Teamleider en Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling: Frans-Maarten Den Breejen

ERVAREN PLANECONOOM

Frans-Maarten den Breejen is bij PAS bv werkzaam als Teamleider en Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling. Hij doet dit al ruim 12 jaar en hoort dus bij het meubilair van ons adviesbureau. Door de jaren heen heeft Frans-Maarten tal van uiteenlopende projecten uitgevoerd. Hij weet dan ook als geen ander hoe een project tot een succes kan uitgroeien. Naar eigen zeggen kan u Frans-Maarten wild enthousiast maken met een mooie gebiedsontwikkeling. De toegevoegde waarde van hem als adviseur zit hem in het feit dat hij altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en dit met enthousiasme deelt met zijn collega’s. Zo kan hij breed, opbouwend en kritisch meekijken met gebiedsontwikkelingsopgaven.

Opleiding

Frans-Maarten heeft een studie aan de Universiteit Utrecht met succes afgerond. Zo heeft hij een Bachelor in Sociale Geografie en Planologie. Daarna is hij verder gaan studeren en heeft hij een jaar deelgenomen aan de internationale onderzoeksmaster Human Geography and Planning. Daarna heeft Frans-Maarten een Master in Economische Geografie succesvol afgerond.

Teamleider en Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling: werkervaring

In de ruim 12 jaar dat Frans-Maarten werkzaam is voor PAS bv heeft hij gewerkt voor gemeenten, maatschappelijke regelingen en overige overheden (provincies en ministeries). Dit heeft hij vooral gedaan in de rol van Adviseur Gebiedsontwikkeling. Daarnaast heeft hij ook ad-interim functies ingevuld: Projectleider Gebiedsontwikkeling, Gebiedsregiseur aanpak leegstand en als Manager Bedrijfsvoering van een gemeenschappelijke regeling.

De werkzaamheden van een Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling

Voor Frans-Maarten vormt de basis van ieder advies expertise op het gebied van planeconomie. Financieel advies met betrekking tot gebiedsontwikkeling. Binnen PAS bv is hij dan ook voornamelijk bezig met het opstellen van haalbaarheidsanalyses, business case berekeningen, grondexploitaties en bijvoorbeeld jaarlijkse herzieningen.

Planeconoom & Adviseur Gebiedsontwikkeling Frans-Maarten den Breejen inhuren voor uw project?

Staat u aan de vooravond van een nieuw project en kunt u wel een Planeconoom en Adviseur Gebiedsontwikkeling gebruiken? Wacht niet langer en schakel PAS bv in! Wij zijn dé specialist in planeconomiegebiedsontwikkelinggrondbeleid en omgevingsrecht. Stuur een mail naar info@pasbv.nl of bel naar 0598 61 23 80 voor contact met ons kantoor in Groningen of 030 63 53 400 voor contact met onze locatie in Houten.

Frans-Maarten den Breejen PAS bv

Home > Ons team > Frans-Maarten Den Breejen