Adviseur Planeconomie en Gebiedsontwikkeling: Michael Sloot

Bevlogen planeconoom & projectleider gebiedsontwikkeling

Michael is al sinds zijn master Planologie in 2010 actief in het vakgebied gebiedsontwikkeling. Naast vele jaren ervaring als projectleider gebiedsontwikkeling, onder meer als zelfstandige en bij de gemeente Amsterdam, heeft hij zich de afgelopen jaren tevens ontwikkeld tot planeconoom. Sinds oktober 2021 is hij werkzaam als adviseur planeconomie en gebiedsontwikkeling bij PAS bv.

Wat Michael kenmerkt op professioneel gebied en persoonlijk vlak is zijn bevlogenheid, betrokkenheid, open en constructieve houding en enthousiasme. Hij zoekt een open en samenwerkende verbinding met alle collega’s en heeft een scherpe analytische blik. Samen kom je verder is zijn motto.

Opleidingen

Michael heeft in 2009 de opleiding Ruimtelijke Ordening & Planologie aan de Hogeschool Rotterdam afgerond. Daarna volgde hij de master Planologie aan de Universiteit Utrecht, welke hij begin 2012 heeft afgerond. In 2019 heeft Michael de opleiding ‘Planeconomie en Vastgoedrecht’ voltooid bij Scobe Academy. Daarnaast heeft hij diverse cursussen gevolgd waaronder Projectmatig Werken (Prince2) en Aanbesteden van Werken. Tevens is hij getraind als Begeleider Omgevingsbewust Werken (Factor-C).

Adviseur Planeconomie & Projectleider Gebiedsontwikkeling: werkervaring

Michael is al sinds zijn master Planologie in 2010 actief in het vakgebied gebiedsontwikkeling en vanaf 2012 fulltime. Tijdens zijn studie aan de Universiteit Utrecht heeft Michael in 2010 zijn eigen bedrijf opgericht en is werkzaam als (junior) projectleider gebiedsontwikkeling. Direct na zijn afstuderen ging hij fulltime aan de slag voor de herinrichting van de binnenstad van Maassluis als junior projectleider. Michael is de spin in het web en communiceert proactief waardoor hij er mede voor zorgt dat het project binnen het beschikbare budget en de gegeven deadlines verloopt. Een knappe prestatie in een kleine binnenstad en het 400-jarig bestaan van Maassluis in 2014.

In 2015 wordt hij gevraagd om in dienst te komen en gaat die uitdaging aan om vooral meer ervaring op te doen door van andere collega’s te leren. Project-, contract- en risicomanagement maakt Michael zich dan eigen. In 2016 gaat hij voor de gemeente Amsterdam aan de slag als overal assistent projectmanager voor het project Houthaven. Zijn gestructureerde manier van werken zorgt er voor dat het project en de organisatie, die met ruim 120 medewerkers groot te noemen is, goed zijn ingericht voor de komende jaren. In stadsdeel Zuidoost is hij projectmanager voor onder meer de (voorbereidende) sloop van garage Kempering en de gesprekken over herhuisvesting van The Church of Pentecost. Door zijn open houding en transparante manier van werken verlopen de gesprekken bijzonder plezierig voor beide partijen.

In april 2018 start Michael als planeconoom en projectleider gebiedsontwikkeling bij de gemeente Maassluis. Als de enige planeconoom is hij een belangrijke schakel voor de diverse projecten. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen, coördineren en actualiseren van het Meerjaren Programma

Gebiedsontwikkelingen (MPG) en het verzorgen van financieel-economische planbegeleiding en advisering van stedelijke ontwikkelingsopgaven op meerdere schaalniveaus. Naast planeconoom is Michael ook actief als projectleider gebiedsontwikkeling. Hij heeft alle elementen in huis om een project of gebied van A tot Z te laten realiseren, vanaf initiatieffase tot en met de uitvoering en overdracht naar beheer. Zowel in kleinschalige inbreidingslocaties als grotere gebiedsontwikkelingsprojecten. Hij heeft een breed pallet van projecten gedaan: van woningbouw tot het realiseren van geluidsschermen tot het ontwerp voor een sportzaal tot het implementeren van de Omgevingswet. Door zijn open houding en transparante manier van werken staat Michael aan de grondslag van burgerparticipatie in diverse projecten. Twee van zijn projecten (Spechtstraat en Geluidshinder A20) zijn beoordeeld door de Rekenkamercommissie, zie het stuk hierna daarover.

Sinds oktober 2021 is hij werkzaam als adviseur planeconomie en gebiedsontwikkeling bij PAS bv. Door met meer vakinhoudelijke collega’s te gaan werken, kan Michael continue blijven leren en zich verder verdiepen in de diverse planeconomische zaken en de opdrachtgever op deze manier nog beter bedienen.

Rekenkamercommissie Maassluis onderzoek naar participatie: project Herontwikkeling Spechtstraat goed beoordeeld

Michael is als projectleider vanaf het begin van het project Herontwikkeling Spechtstraat in 2018 verantwoordelijk en heeft het participatieproces geheel zelfstandig ingericht. Tijdens het als prettig en constructief ervaren participatietraject is een voorkeursvariant voor de herontwikkeling van het gebied in beeld gekomen in 2019, welke wordt gedragen vanuit de directe omgeving volgens omwonenden die deelnamen aan de Meedenkgroep. Deze voorkeursvariant is op 21 januari 2020 door de raad vastgesteld bij de afronding van de Definitiefase.

Het participatieproces van de Spechtstraat is als één van de zes casussen geëvalueerd door de Rekenkamercommissie van Maassluis en aangeboden aan de raad op 14 juli 2020. Van de 17 leden van de Meedenkgroep namen er 14 deel aan dit onderzoek en beoordeelden dit participatietraject met een gemiddeld rapportcijfer van een 8.

Enkele opmerkingen uit dit onderzoek daarover:

“De gemeente maakt een behoorlijke veranderslag door steeds meer vanuit de inwoners te denken. Een goed voorbeeld is de Spechtstraat, waarbij met hulp van een stedelijk architect de wensen en behoeften van inwoners daadwerkelijk zijn vertaald in een plan, of eigen plannen van inwoners zijn begeleidt tot een haalbaar geheel.”.

“De Spechtstraat laat over de hele linie een positief beeld zien ten aanzien van ‘professionele vormgeving’ en ‘kwaliteit van samenwerking’.”.

“De deelnemers hebben veel waardering voor de gemeente ten aanzien van de wijze waarop het participatietraject is georganiseerd.”.

“Uiteindelijk is uit het participatietraject een plan voortgekomen waar de betrokkenen zich in konden vinden. Deelnemers geven aan dat dit op zichzelf al een hele prestatie is.”.

De kwaliteit van het project vanuit het ingezette participatietraject geeft vertrouwen voor zowel de gemeente als de omgeving voor het verdere vervolg richting de realisatie van het project.

 

De werkzaamheden van een Adviseur Planeconomie & Projectleider Gebiedsontwikkeling

Als ervaren Planeconoom en Adviseur Gebiedsontwikkeling is Michael inzetbaar voor diverse projecten en taken. Zo is hij als planeconoom verantwoordelijk voor het opstellen van de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) en de coördinatie van het traject. Vertaalt hij complexe vraagstukken naar werkprocessen, waarbij de relevante stakeholders betrokken worden. Voert hij haalbaarheidsstudies, scenario-analyses en risico-analyses uit. Hij beheert grondexploitaties, van opening tot en met afsluiting.

Als projectleider gebiedsontwikkeling heeft Michael alle elementen in huis om een project of gebied van A tot Z te laten realiseren, vanaf initiatieffase tot en met de uitvoering en overdracht naar beheer. Zowel in kleinschalige inbreidingslocaties als grotere gebiedsontwikkelingsprojecten.

 

Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling Michael Sloot inhuren voor uw project?

Staat u aan de vooravond van een nieuw project en bent u op zoek naar het beste Planeconomie Adviesbureau van Nederland? Kijk dan niet verder en schakel PAS bv in! Wij zijn dé specialist in planeconomie, gebiedsontwikkeling, grondbeleid en omgevingsrecht. Stuur een mail naar info@pasbv.nl of bel naar 0598 61 23 80 voor contact met ons kantoor in Groningen of 030 63 53 400 voor contact met onze locatie in Houten.

Adviseur Michael Sloot

Home > Ons team > Michael Sloot