Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling: Sander Kneepkens

PLANECONOOOM MET VASTBERADEN EN PROACTIEVE AANPAK

Sander Kneepkens is bij Adviesbureau PAS bv werkzaam als Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling. Tijdens zijn studie ‘Ruimtelijke Ordening en Planologie’ aan Breda University of Applied Sciences is zijn interesse voor stedelijke gebiedsontwikkeling ontstaan. Kenmerkend voor Sander is een hoge mate van vastberadenheid om tot de juiste oplossing te komen. Duidelijke communicatie en een proactieve houding vindt hij daarbij essentieel. Door zijn ervaring als planeconoom is hij in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven bij financiële vraagstukken.

Opleiding

Sander is in 2015 afgestudeerd als Planoloog aan Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV) met als minor ‘Financiële Regie Gebiedsontwikkeling’. Daarnaast heeft hij in 2019 de opleiding ‘Planeconomie en Vastgoedrecht’ afgerond bij Scobe Academy. Na de start van zijn werkzaamheden bij PAS bv heeft Sander de 2-jarige basis opleiding voor junioren aan de PAS-Academy gevolgd en afgerond. Hier wil hij zich verder ontwikkelen in het vak.

Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling: werkervaring

Na zijn afstuderen is Sander gaan werken bij Next Vastgoed Consultancy. Hier heeft zijn basis gelegd als Planeconoom en heeft hij zich met name bezig gehouden met rekenmodellen voor grondexploitaties en exploitatieplannen. Sinds 2019 werkt Sander voor PAS bv en heeft hij voor meerdere projecten – in onder andere gemeenten Nijmegen, Wijchen en Druten – de jaarlijkse herzieningen van de grondexploitaties gedaan. Tevens behoren financiële haalbaarheidsonderzoeken voor zowel woningbouw- als bedrijventerreinontwikkelingen tot zijn takenpakket.

De werkzaamheden van een Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling

Bij PAS bv heeft Sander uiteenlopende taken. Hij biedt ondersteuning bij stedelijke herverkaveling, haalbaarheidsonderzoeken en kan u helpen bij het opstellen, actualiseren en herzien van grondexploitaties en exploitatieplannen. Daarnaast kan hij diverse adviesklussen voor u vervullen.

Planeconoom Sander Kneepkens inhuren voor uw project?

Staat u aan de vooravond van een nieuw project en kunt u wel een proactieve en vastberaden Planeconoom gebruiken? Wacht niet langer en schakel PAS bv in! Wij zijn dé specialist in planeconomiegebiedsontwikkelinggrondbeleid en omgevingsrecht. Stuur een mail naar info@pasbv.nl of bel naar 0598 61 23 80 voor contact met ons kantoor in Groningen of 030 63 53 400 voor contact met onze locatie in Houten.

Sander Kneepkens PAS bv

Home > Ons team > Sander Kneepkens