Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling: Suzan Veenhuis

PLANECONOOM MET BIJNA 20 JAAR WERKERVARING

Suzan Veenhuis is een ervaren en proactieve Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling. Zij heeft veel kennis van inhoud en processen bij grond- en vastgoedexploitaties. Suzan is een teamspeler die haar uitdaging haalt uit het financieel adviseren van grondbedrijven. Bovendien kan Suzan de belangen van het grondbedrijf overtuigend behartigen binnen de projectteams. Vanuit haar werkervaring bij gemeenten heeft Suzan een uitstekend gevoel voor politieke verhoudingen en de bestuurlijke omgeving ontwikkeld. Suzan heeft de afgelopen 18 jaar binnen het vakgebied gebiedseconomie een brede ervaring opgedaan en heeft daarmee veel gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars geadviseerd.

Opleidingen

Suzan heeft verschillende opleidingen en cursussen gevolgd en succesvol afgerond. Zoals de studie HEAO-MER met een afstudeerrichting Makelaardij en Onroerend goed. Andere studies en cursussen die zij gevolgd heeft zijn o.a. Sociale Geografie, introductie Civiele Techniek, cursus omgevingswet, cursus vastgoedrekenen, studie wet waardering onroerende zaken, diverse interne cursussen op het gebied van vennootschapsbelasting, btw, overdrachtsbelasting en BBV regeling.

Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling: werkervaring

Door de jaren heen heeft Suzan voor verschillende opdrachtgevers gewerkt onder andere voor de  gemeenten Oldambt, Appingedam, Westerkwartier, Emmen, Haren, Midden-Drenthe, Leeuwarden, Aa en Hunze en Loppersum.

Op dit moment werkt ze als Strategisch Planeconoom voor Technology Base. Een gemeenschappelijke Regeling tussen de gemeente Enschede en de  Provincie Overijssel. Technology Base zet zich in om met de transformatie van de voormalige vliegbasis Twenthe de economie in Twente duurzaam te versterken. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van de Technology Base: een internationale ontwikkel-, demonstratie en productiezone. Het noordelijk deelgebied met zijn unieke start- en landingsbaan maakt onderdeel uit van Technology Base.

Suzan houdt zich bezig met het op strategisch niveau sturen, beheersen en inzichtelijk maken van de financiële (planontwikkeling)processen voor de directie en het bestuur. Op operationeel niveau verzorgt zij het financieel management voor Twente Airport, de vastgoedexploitatie en grondexploitatie van Technology Base, adviseert zij over erfpacht, strategische verwervingen, parkmanagement en stelt zij investeringsaanvragen op.

De werkzaamheden van een Planeconoom en Adviseur Gebiedsontwikkeling

Naast de planeconomische advisering voor Technology Base heeft Suzan als Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling uiteenlopende taken. Onder andere het opstellen van nota’s kostenverhaal, nota ’s grondbeleid, financiële onderbouwing structuurvisie, onderbouwing grondwaarden, ontvlechting BV/CV constructies, onderzoek naar financiële consequenties van verschillende parkeerregimes, advisering over het invoeren van vennootschapsbelasting bij gemeenten, financieel onderzoek naar governance modellen, onderhandelingen met projectontwikkelaars en is ze specialist op het gebied van risicomanagement.

Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling Suzan Veenhuis inhuren voor uw project?

Staat u aan de vooravond van een nieuw project en kunt u wel een ervaren Planeconoom gebruiken? Wacht niet langer en schakel PAS bv in! Wij zijn dé specialist in planeconomiegebiedsontwikkelinggrondbeleid en omgevingsrecht. Stuur een mail naar info@pasbv.nl of bel naar 0598 61 23 80 voor contact met ons kantoor in Veendam of 030 63 53 400 voor contact met onze locatie in Houten.

Suzan Veenhuis PAS bv

Home > Ons team > Suzan Veenhuis