Bram van Uden is bij PAS bv werkzaam als Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling. Bram beschikt over ruime ervaring in gebiedsontwikkeling en vastgoed, zowel vanuit publiek als uit privaat perspectief. Hij kan u daarom perfect ondersteunen in projecten die zich richten op financieel strategische zaken met een focus op proces en inhoud.

Aanpak taxatieproces bij ruimtelijke ontwikkeling: maken of breken

Binnen onze altijd dynamische branche spelen taxaties een belangrijke rol. Zelfs zo belangrijk dat ze een project echt kunnen maken of breken. Want zonder taxatie kun je er als Adviseur, Planeconoom of Manager Gebiedsontwikkeling niet van uitgaan dat je aan een haalbaar project werkt. Toch heb ik met mijn eigen ogen gezien dat er op het gebied van taxaties en prijsvorming regelmatig dingen gebeuren….