Sinds 2019 is Gijs Damen verbonden aan PAS bv. Daarvoor is hij 12 jaar werkzaam geweest in het vakgebied van vastgoedontwikkeling, ruimtelijke ordening en grondzaken via Antea Group en de gemeente Midden-Delfland. Op basis van zijn werkervaring is hij in staat een brug te slaan tussen de wensen van onze opdrachtgevers en duurzame oplossingen en adviezen.

Stikstofproblematiek legt bouwprojecten stil

De stikstofproblematiek houdt Nederland nog altijd in zijn greep. Zo is in veel Natura 2000-gebieden al jarenlang sprake van een overschot aan stikstof. Dat komt bijvoorbeeld door mest van landbouwbedrijven en door uitstoot van industrie en auto’s. Dit is natuurlijk hartstikke schadelijk voor de natuur. Hierdoor komen veel projecten in deze gebieden stil te liggen. Ook levert de….