Jan-Hans Jonker is al sinds 2008 verbonden aan PAS bv. Daarvoor is hij 9 jaar werkzaam geweest in het vakgebied ruimtelijke ordening via Eiffel. Dankzij al deze ervaring is hij in staat vragen en wensen van onze opdrachtgevers te vertalen naar haalbare adviezen én oplossingen.

Plankosten bij particuliere initiatieven: te vaak onduidelijkheden

Steeds vaker krijgt PAS bv de vraag van gemeenten op welke wijze zij om moeten gaan met plankosten bij particuliere initiatieven. Wanneer een particulier een bouwplan heeft dient hij bij de gemeente een schetsplan in en wil hiervoor de planologische medewerking. Hierbij vergeet de initiatiefnemer vaak dat, ook al is de gemeente het bevoegd orgaan voor planologische besluiten…..