Corona Impact Analyse

Door diverse opdrachtgevers is PAS bv benaderd om een Corona Impact Analyse (CIA) te maken voor de grondexploitatieprojecten van de gemeente. De Corona Impact Analyse is een methode om het verwachte effect van deze crisis, op het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) in beeld te brengen. Daarbij wordt gekeken naar de directe effecten op de korte termijn zoals vertraging in de planvorming en (tijdelijke) vraaguitval. Maar ook de risico’s op de lange termijn als er mogelijk sprake is van een diepe en langdurige recessie. Dit wordt vertaald in een tekstuele toelichting voor bestuurders en de accountant (bij de jaarrekening).

Corona Impact Analyse nodig? Neem contact met ons op!

Heeft u ook behoefte aan een Corona Impact Analyse? Wij kunnen een dergelijke analyse voor u uitvoeren, uiteraard rekening houdend met de specifieke lokale omstandigheden en unieke projectenportefeuille. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te verkennen.

Martijn Kooiman

Home > Over ons > Corona Impact Analyse