Bij zelfbouw, ook wel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd, zijn de toekomstige bewoners van een pand gezamenlijk opdrachtgever van hun eigen nieuwbouwproject. Dit biedt particulieren de mogelijkheid om een maatwerk woning tegen kostprijs te (laten) bouwen. Bovendien draagt de CPO-groep samen de verantwoordelijkheid en de zorg voor (de kosten van) het bouwen. Zelfbouw zorgt daarmee voor een sterke sociale cohesie in de buurt, nog voordat de eerste steen is gelegd.

De rol van PAS bv voor gemeenten bij zelfbouwprojecten

De rol van de gemeente is bij een CPO-project anders dan bij een project van een private ontwikkelaar of van een woningcorporatie. PAS bv heeft ruime ervaring met zelfbouw en adviseert gemeenten die grond aanbieden aan zogeheten CPO-groepen. Daarbij kunt u denken aan:

  • advisering bij de planvorming. Zelfbouw vraagt van de gemeente een andere visie dan bijvoorbeeld bij projectbouw. De adviseurs van PAS bv onderzoeken de verkoopbaarheid en toetsen de consistentie van bijvoorbeeld de verkaveling, het bestemmingsplan of een beeldkwaliteitplan. Dit zorgt ervoor dat u een optimaal grondaanbod kunt doen en dat de kans op aanpassingen achteraf aanzienlijk wordt verkleind.
  • opstellen van een kavelpaspoort. In dit kavelpaspoort wordt een samenvatting gegeven van de randvoorwaarden die gelden voor de zelfbouwer; een onmisbaar document bij grondverkoop voor zelfbouw.
  • advisering over de uitgifte van de grond, de fasering van die uitgifte en de kavelprijzen. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met zaken als het aanbod in de regio, de locatiekenmerken en de bouwmogelijkheden.
  • voorbereiding van de verkoop. Van het organiseren van informatiebijeenkomsten en het maken van brochures en een website tot de contractvorming. Dit proces kan zowel met als zonder betrokkenheid van een makelaar.
  • begeleiding van de verkoop. PAS bv voorziet belangstellenden en kavelkopers van de juiste informatie, geeft hen advies en begeleidt ze in het eerste proces van zelfbouw.
  • Impuls geven aan de verkoop op het moment dat de verkoopresultaten tegenvallen. Zo kan PAS bv een quick scan uitvoeren waarbij de verkoopbaarheid van het aanbod onder de loep wordt genomen. Daarbij mag u van ons eveneens adviezen verwachten voor verbetering van de verkoopbaarheid.

Benieuwd wat onze adviseurs voor uw project kunnen betekenen?

Neem contact met ons op