PAS bv Vertelt

Vragen over Project voor Gemeente Nieuwegein

Arjan HollemansIn dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Arjan Hollemans over zijn werkzaamheden bij gemeente Nieuwegein Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Dit project betreft een adviesopdracht voor de gemeente Nieuwegein. Waar ik de gemeente op projectbasis adviseer.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

De gemeente Nieuwegein wil een nieuwe brug voor langzaam verkeer realiseren over het Merwedekanaal. De bestaande kantorenlocatie Rijnhuizen wordt getransformeerd

tot een gemengde ‘leefwijk’, de brug gaat fungeren als ‘snelle’ route naar het centrum van Nieuwegein. De gemeente heeft een locatiestudie voor inpassing van de brug gedaan en heeft behoefte aan kostenramingen voor de verschillende varianten. Pas bv heeft voor de gemeente een variantenstudie opgesteld voor de overgebleven locaties voor deze brug.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

De eerste uitdaging is het vertalen van de ontwerpschets, samen met de door de gemeente meegegeven randvoorwaarden en eisen, naar een ‘raambaar’ ontwerp.

De benodigde constructiehoogtes voor de beweegbare delen van de brug dienden nog ingeschat te worden. Dit laatste bepaalt in combinatie met de vereiste vrije doorvaarthoogte, de hoogteligging van de brug. Tevens heeft dit invloed op de lengte van de hellingen van en naar de brug. Verder wenste de gemeente variaties op een drietal aspecten:

– De locatie van de brug:

De definitieve locatie van de brug staat nog niet vast, er zijn meerdere locaties onderzocht;

– De klasse van de vaarweg:

In de variantenstudie is zowel voor een klasse III als voor klasse Va vaarweg geraamd. Grootste verschil is de vereiste doorvaartbreedte van de brug, voor klasse III is dit 14 m en voor klasse Va is dit 19,5 m. Bij vaarweg klasse Va is het beweegbare deel van de brug aanzienlijk groter dan bij vaarweg klasse III.

– De uitstraling van de brug:

Qua materialisatie is er onderscheid gemaakt in een brug met een functionele uitstraling en een brug ontworpen onder architectuur.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

De te realiseren brug wordt circa 50 m lang en circa 6,5 m breed, met een gescheiden fiets- en voetpad. Het middeldeel van de brug wordt beweegbaar (ophaalbrug), zodat ook grotere schepen de brug kunnen passeren. Onderstaand het schetsontwerp van de beoogde brug.

Brug Project Nieuwegein

(Bron: Gemeente Nieuwegein)

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Arjan Hollemans over project