PAS bv Vertelt

Vragen over Grondbedrijf gemeente Delft met Alexander

Adviseur Alexander Verberne

In dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Alexander Verberne over zijn werkzaamheden bij het grondbedrijf van gemeente Delft middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Op dit moment ben ik werkzaam als junior plan- en vastgoedeconoom bij het grondbedrijf van de gemeente Delft. Als junior biedt ik ondersteuning aan het team van 3 planeconomen met het opstellen en beheren van grondexploitaties. Ook werk ik nauw samen met de vastgoedeconoom van de gemeente Delft aan uiteenlopende vraagstukken.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Ik ben als planeconoom verantwoordelijk voor het berekenen van de financiële bijdragen en plankosten van faciliterende projecten binnen de gemeente Delft. Dit zijn bijdragen die bij ontwikkelende partijen in rekening gebracht worden voor de inzet van ambtelijk personeel en investeringen die gedaan worden met betrekking op bovenwijkse- en ruimtelijke ontwikkelingen.

Daarnaast ondersteun ik ook op andere vlakken. Zo ben ik momenteel betrokken bij het testen en ontwikkelen van een nieuw te implementeren grond- en vastgoedexploitatie model.
Ook ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van de notitie parameters. Hierbij doe ik een voorstel voor kosten- en opbrengstenstijging parameters die gehanteerd gaan worden in de grondexploitaties.

Samen met de vastgoedeconoom ben ik nu de haalbaarheid aan het toetsen van een monumentaal pand in Delft dat getransformeerd gaat worden naar woningen.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Vooral het opstellen van de notitie parameters is een uitdaging. In het afgelopen jaar zijn kosten voor bouw- en woonrijp maken buitengewoon sterk gestegen. Ook bouwkosten voor het realiseren van vastgoed zijn flink toegenomen. Dit komt vanwege de stijgende energie- en materiaalkosten. Omdat deze tijd heel onstuimig is maakt dit het lastig om een gedegen onderbouwing te doen voor de kostenstijging parameter.

Ook aan de opbrengsten kant is er veel tumult. Op dit moment lijkt het erop dat de vastgoedmarkt zich op een kantelpunt begeeft. De oplopende rentes zorgen ervoor dat er naar verwachting een daling komt in de opbrengsten. Het is daarom lastig om een goede voorspelling te doen voor de opbrengstenstijging parameter.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Als junior heb ik voornamelijk een ondersteunende rol en ben ik betrokken bij veel verschillende soorten projecten en vraagstukken. Dit zijn voornamelijk losse (advies)vragen die bijdragen aan een deel van een project. Ik ben niet zozeer van begin tot eind betrokken bij een project.

Een recent voorbeeld is dat ik de plankosten berekening moest opstellen voor een intentieovereenkomst. Het gaat om de renovatie, sloop-nieuwbouw en verdichting van een verouderd studentencomplex tot 1.140 studentenwoningen. De grond is in eigendom van de initiatiefnemer. 

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Alexander Verberne over grondbedrijf gemeente Delft