PAS bv Vertelt

Vragen over Project voor Amstelveen en Aalsmeer

Henry Bakker PAS bvIn dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Henry Bakker over zijn werkzaamheden bij Amstelveen en Aalsmeer. Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Sinds 2018 werk ik bij de gemeente Amstelveen en Aalsmeer, bij de afdeling Stedelijke Ontwikkeling (SO). In beide gemeenten zijn er veel diverse projecten waaraan wordt gewerkt. Dit kan variëren van simpel kostenverhaal tot grote gebiedsvraagstukken voor honderden woningen. In totaal zijn het er zo’n 120 projecten. In het team planeconomie werken we met 9 planeconomen waarvan er 3 in vaste dienst zijn bij de gemeente en de overige 6 zijn ingehuurd (totaal ongeveer 5,5fte).

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Mijn rol binnen de gemeente is dat ik werkzaam ben als planeconoom voor diverse projecten. Vanuit deze rol heb ik elk jaar ook de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de herzieningen. Daarnaast werk ik aan interne beleidsstukken en ben ik betrokken geweest bij de implementatie van het grex-systeem Totallink .

 Als planeconoom heb ik zo’n 15 projecten onder mijn hoede. Hiervan is het merendeel kostenverhaal (facilitair) en slecht enkele projecten zijn actieve gemeentelijke ontwikkelingen.

Jaarlijks vinden de herzieningen plaats rond januari en februari en lopen de werkzaamheden rondom de jaarrekening van de gemeente. Als dit afgerond is wordt er een concept MPG gemaakt. Deze wordt vervolgens vastgesteld voor de Raad. Dit hebben we nu grotendeels achter de rug en zijn hiermee in de afrondende fase en is het concept MPG klaar om vastgesteld te worden.

Een mooie ‘side note’ van dit verhaal  is dat we dit jaar voor het eerst werken met het grondexploitatiebeheersysteem Totallink, waarbij ik betrokken ben geweest in de volledige aanschaf hiervan. Voorheen werd alles in verschillende Excel bestanden beheert. Dus het afgelopen jaar zijn we druk geweest met het implementeren hiervan en kunnen daar plukken we nu de vruchten van!

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

In deze functie ben je verantwoordelijk voor meerdere grondexploitaties. Het is best een uitdaging om voor beide gemeente op de hoogte te blijven van alle ins- en outs van deze projecten. Omdat de gemeente zich verder aan het professionaliseren is komen er ook veel interne beleidsdocumenten voorbij die aandacht behoeven.

Daarnaast is de functie voor mij slechts 20-24 uur van de week. De overige uren zit ik bij een andere gemeente en merk ik door het thuiswerken en de Corona crisis dat agenda beheer erg belangrijk is geworden. Iedereen lijkt continue beschikbaar te zijn en verwacht dat ook deels van jou. Goed aangeven in je gemeentelijke agenda wanneer je beschikbaar bent is echt een must!

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Een van de projecten waar ik bij betrokken ben binnen de gemeente is de implementatie van Totallink. Voordat de gemeente overging op dit grondexploitatiebeheersysteem werd er gebruik gemaakt van Excel voor de beheer van grondexploitaties. Deze financiële overzichten gaven op een aantal onderdelen beperkt informatie en waren meer financiële bewaking dan dat het een echte grondexploitatie was. Deze overzichten werden gekoppeld aan een boekingsbestand, waarmee alle gemeentelijke boekingen in deze overzichten werden verwerkt. Uiteindelijk bleek het beheer van deze overzichten zeer foutgevoelig te zijn vanwege de hoge mate van koppelingen aan diverse andere bestanden. Ook het vele aantal projecten dat gemeente heeft doen besluiten een zoektocht te starten naar een beheer systeem.

Na het bekijken van diverse aanbieders van een beheer systeem is de keuze gevallen op Totallink. Dit betekende dat er interne keuzes gemaakt moesten worden over hoe de financiële administratie moest worden ingericht. Hierdoor zie je ook de andere kant van het beheren van een grondexploitatie.

Klik hier voor meer informatie over Henry Bakker en zijn werkzaamheden.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Henry Bakker over project