PAS bv Vertelt

Vragen over Projecten met Jantine Reijers

Jantine Reijers

In dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Jantine Reijers over haar werkzaamheden bij grondbedrijf gemeente Delft. Middels een viertal vragen zal zij een goed beeld over de gemeente Delft en haar grondbedrijf schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden van PAS bv te geven.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Namens PASbv volg ik een traineeship waarbij ik in twee jaar tijd bij drie verschillende gemeenten werkzaam ben. Sinds januari ben ik werkzaam als junior planeconoom bij het grondbedrijf van de gemeente Delft. Hier ondersteun ik 2 planeconomen van de gemeente Delft bij het opstellen en beheren van grondexploitaties in de verschillende fases. Daarnaast stel ik zelfstandig het kostenverhaal binnen anterieure overeenkomsten op.  

Kun je wat vertellen over de opdracht? 

Binnen de ondersteunende rol houd ik mij onder andere bezig met het opstellen van de grondexploitatie van de Kop van Buitenhof. Kop van Buitenhof is een project waarbij de gemeente Delft grondpositie heeft en grondpositie gaat verwerven van een private partij. Daarmee zal een vastgoedschuif plaatsvinden, waarbij de voorzieningen op grond van de private partij verschuift naar grond van de gemeente. De gemeente Delft krijgt daarmee mogelijkheid om een andere voorziening te plaatsen op de verworven grond. Samen met de private partij is er aan een massastudie en ontwikkelplan gewerkt. Binnen dit project heb ik de in het verleden opgestelde GREX geactualiseerd, mede aan de hand van een nieuw ontwikkelde GREX- model. In het proces van vernieuwing heb ik aanbevelingen gedaan ter optimalisering van het toenmalig gebruikte model.

Naast Kop van Buitenhof voer ik ondersteunende werkzaamheden uit voor de projecten  Nieuw Delft en Schieoevers. Ik hou mij hier bezig met het analyseren van de plankosten en de actieve sturing op het verlagen van deze kosten.   

Ook participeer ik in een projectteam met verschillende expertises bij het ontwikkelen van een visie voor een plek in de binnenstad. De rijke geschiedenis die deze plek heeft, in combinatie met Delft als stad van onder andere innovatie, maakt dit een erg boeiende casus. Het is interessant om ook in deze fase van een project betrokken te zijn aandeel te hebben in de creatieve fase van het proces.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Wat betreft het project Kop van Buitenhof zijn er een aantal uitdagingen. De uitdaging met het grootste financiële effect zijn de stijgende bouwkosten die drukken op het resultaat. Ook is het aandeel middeldure huur een onderdeel waar de focus op ligt. De gemeente Delft hanteert het actieplan middeldure huur. Dit houdt in dat 20% van het woonprogramma uit middeldure woningen zal moeten bestaan. Ook zijn er randvoorwaarden aan onder andere de grootte van de woningen. Omdat het hierdoor vanuit de markt steeds moeilijker wordt om rendabel te bouwen, maakt deze ambitie het plan lastig haalbaar. Nog een uitdagende factor is de fasering. Door de vastgoedschuif zal er rekening gehouden moeten worden met een stappenplan om eerste de voorziening van de private partij te verplaatsen, alvorens de voorziening van de gemeente gebouwd kan worden. Dit in combinatie met de uitgifte van de andere kavels, maakt de fasering spannend.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Het plangebied van Kop van Buitenhof is circa 9,7 hectare groot en biedt ruimte voor het toevoegen van circa 770 woningen, grootschalige en kleinschalige voorzieningen. De grondpositie van de gemeente Delft valt hier met circa 6,7 hectare onder. De grondpositie van de gemeente zal na bouwrijp maken in vijf delen worden uitgegeven. Deze vijf kavels bieden ruimte voor 480 woningen en een aantal voorzieningen.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Jatine Reijers over grondbedrijf gemeente Delft