PAS bv Vertelt

Landgoed Schakenbosch, Leidschendam

De locatie Landgoed Schakenbosch is een voormalige GGZ instelling, gekocht door Leeuwenpoort als ontwikkelende partij. Het plan is in voorbereiding. Het doel van het project is om het bestaande terrein, met bestaande (deels historische) panden, te transformeren naar een woningbouwlocatie met circa 250 tot 300 woningen. Een deel van de bestaande panden wordt omgevormd tot woningen en andere panden worden gesloopt.

Rol PAS bv

Voor het project heeft PAS bv een grondexploitatie opgesteld om de financiële haalbaarheid te toetsen. Belangrijk onderdeel daarvan was de civieltechnische kostenraming. Op basis van de eerste financiële verkenningen heeft PAS bv in overleg met Leeuwenpoort gekeken naar de mogelijke financiële optimalisaties in het plan. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een meer financieel geoptimaliseerd plan.
Door in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de grondexploitatie kon nog goed worden gestuurd op het stedenbouwkundig ontwerp. Daardoor is uiteindelijk een plan ontstaan dan nog wel voldoende kwaliteit biedt, maar waarvan de financiële haalbaarheid ook goed is.

Het betreft een bijzondere locatie met diverse historische panden die in de nieuwe situatie gehandhaafd blijven.

Planeconomie nodig? Schakel PAS bv in!

Planeconomie nodig? Schakel PAS bv in!

Home > PAS bv Vertelt > Landgoed Schakenbosch, Leidschendam