PAS bv Vertelt

Vragen over Projecten met Lars Meurs

Lars Meurs PAS bvIn dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Lars Meurs over zijn werkzaamheden voor de BAR-organisatie. Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over de BAR-organisatie schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden van PAS bv te geven.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Vanaf september 2021 ben ik werkzaam bij de BAR-organisatie. De BAR is een ambtelijk samenwerkingsverband tussen de gemeente Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De drie gemeentes zijn daarentegen bestuurlijk volledig onafhankelijk. Dit betekent dat de communicatie naar het college van B&W en de Raad per gemeente verschilt. Zelf werk ik voornamelijk voor de gemeente Albrandswaard, bestaande uit de dorpen Rhoon, Poortugaal en de poldergebieden tussen en ten oosten van de gemeente. Naast de BAR-organisatie bestaat hier op ambtelijk niveau ook een regieteam. Hierin zitten regisseurs die zich met verschillende dossiers bezighouden, zoals bijvoorbeeld woningbouw of het grondbedrijf. Deze regisseurs opereren als het ware tussen de ambtelijke schil en het bestuurlijke orgaan van de gemeente.

Ondanks dat de BAR bestaat uit één ambtelijk apparaat zijn er bij “de afdeling” planeconomie één à twee planeconomen per gemeente actief. Als planeconomen spreken we elkaar wel regelmatig en streven we ernaar dat zaken als kostenverhaal zoveel mogelijk gezamenlijk en uniform worden geregeld.

Kun je wat vertellen over de opdracht? 

Zoals gezegd werk ik voor de gemeente Albrandswaard. Momenteel heeft de gemeente drie actieve grondexploitaties; Polder Albrandswaard, Spui en Binnenland. De eerste loopt ver tegen het einde, hierbij zijn in het poldergebied een zevental kavels uitgegeven. Spui is een toekomstige woonwijk. Fase 1 is al woonrijp gemaakt en overgedragen aan beheer. Fase 2 wordt in 2022 bouwrijp gemaakt. Binnenland is een ontwikkeling waarbij recreatie en horeca de poort moet vormen naar het poldergebied wat hier ten zuiden van ligt. Hierbij wordt samen met de provincie gekeken naar een goede invulling.

Naast het beheer en actualiseren van de actieve grexen ben ik ook betrokken bij het opzetten van haalbaarheidsanalyses en marktinitiatieven. Bij haalbaarheidsanalyses kijken we als projectgroep met alle disciplines naar de ontwikkeling. Ik zorg voor de financiële vertaling van de plannen die er liggen en denk mee over de mogelijkheden voor financiële optimalisatie. Bij marktinitatieven is het van belang dat de ingediende plannen aansluiten bij het beleid van de gemeente. Als planeconoom ben ik voornamelijk verantwoordelijk voor het feit dat de kosten die de gemeente maakt tijdens de planvorming, de plankosten, gedekt worden. Dit wordt geregeld via kostenverhaal in de intentie- en anterieure overeenkomst. Daarnaast schakel ik als financieel adviseur grondzaken vanuit de gemeente ook de met taxateurs.

 

Logo BAR organisatie

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Binnen een grote (ambtelijke) organisatie is het altijd even zoeken als je start. In het begin ben ik meteen op een rijdende trein gestapt en moest er in korte tijd een onderzoek naar locaties voor sociale woningbouw worden gedaan. Dit kreeg bij binnenkomst meteen prioriteit. Gelukkig ben ik daarna goed meegenomen in alle ontwikkelingen en kreeg ik een goede overdracht van dossiers. Wat daarbij helpt is dat ik de BAR-organisatie, ondanks een duidelijke hiërarchie op papier, als een vrij platte organisatie ervaar. De communicatie met directe collega’s is even prettig en gemakkelijk als met de team- of clustermanager en de wethouder indien nodig.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Met betrekking tot de grondexploitaties staat de gemeente voor een nieuwe uitdaging. De huidige grondexploitaties zijn relatief klein in het kader van woningaantallen, resprectievelijk 7 en 14. Momenteel is de gemeente bezig met planvorming van een aantal grotere projecten waarbij 300 tot 500 woningen per grex worden ontwikkeld. Dit is relatief, maar ook absoluut gezien een groot aantal voor de gemeente Albrandswaard, wat nu ca. 25.000 inwoners telt.

Eén van deze ontwikkelingen is de Omloop. Hier wordt een sportlocatie meer naar het buitengebied geplaatst om op de huidige locatie van het sportpark woningen te kunnen realiseren. Los van de grootte, is dit project vanwege de vele betrokken schakels een nieuwe uitdaging. Dit vraagt meer van het projectteam en van de gemeente in het algemeen. Bij deze projecten is ondanks het grote aantal woningen en de hoge dichtheid nog altijd een zo hoog mogelijk aandeel groen een duidelijke wens. Kortom, een mooi uitdagend project om bij betrokken zijn.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Lars Meurs over de BAR-organisatie