PAS bv Vertelt

Vragen over Projecten met Michael Sloot

Adviseur Michael Sloot

In dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Michael Sloot over zijn werkzaamheden en de bouwopgave bij gemeente Den Haag. Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven. Heb je vragen over dit of een ander onderwerp? Schakel PAS bv in!

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Sinds eind oktober 2021 ben ik werkzaam bij de gemeente Den Haag op de afdeling Planeconomie. Den Haag is één van de G4 gemeenten en de bouwopgave voor Den Haag is enorm. Voor woningbouw is de jaarlijkse ambitie al ca. 4.000 extra woningen om de bouwopgave in gemeente Den Haag aan te pakken. Als planeconoom ben ik onderdeel van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO). De dienst bestaat uit 4 portefeuilles. Eén daarvan is de Portefeuille Grondbedrijf, met daaronder 3 afdelingen: Grondzaken, Planeconomie en Erfpacht.  

Binnen deze portefeuille worden de financiële aspecten van ruimtelijke ontwikkelingen opgepakt.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Als planeconoom in Den Haag werk je gebiedsgericht. Ik werk voor het gebied Den Haag Zuidwest. Momenteel heb ik 7 verschillende projecten. Een groot deel daarvan bestaat uit projecten waarbij in samenwerking met de initiatiefnemer (zoals een ontwikkelaar of woningcorporatie) aan een Planuitwerkingskader (PUK) wordt gewerkt. Een dergelijke PUK dient er voor om het plan van de initiatiefnemer in een vroeg planstadium te kunnen voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en toetst op het gemeentelijk beleid. Daarmee wordt beoogd dat het planproces bij een bestemmingsplanwijziging of aanvraag omgevingsvergunning sneller en soepeler verloopt.

In het kader van integraal werken en zo vroeg mogelijk als planeconoom betrokken zijn in een project is dat heel erg prettig werken. Ondanks dat het PUK vooral een ruimtelijke studie is, zijn financiële aspecten wel al vroeg inzichtelijk te maken of  te signaleren.

Voor één van de projecten, De Venen in Zuidwest, wordt nu gewerkt aan zo’n PUK.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Dit zijn de uitdagingen in de bouwopgave van Den Haag. De woningen in het plangebied van De Venen behoren tot de kwalitatief slechtste woningen van Zuidwest. Door een grootschalige sloop-nieuwbouw en renovatie wordt getracht om de wijk een maatschappelijke impuls te geven. De sociale samenhang die er is wordt als kans aangegrepen om die te behouden en te versterken.

In 2015 was er een akkoord van de gemeente op het plan van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest BV (WOM DHZW). Door het Coalitieakkoord en de ambitie van de gemeente zijn de plannen sinds 2018 bijgesteld. Er komen ruim 650 woningen extra en er wordt naar verwachting ruim 15 miljoen euro verlies geleden.

Door de huidige marktsituatie zijn zowel de kosten als de opbrengsten flink gestegen. Daar ligt nu de uitdaging om een sluitende businesscase te krijgen die niet slechter uitvalt dan de verwachte 15 miljoen euro. Naast de marktontwikkelingen spelen er ook nog extra ambities om meer sociale huurwoningen te realiseren en is het een grote uitdaging om de parkeeropgave passend te krijgen binnen de gewenste stedenbouwkundige kwaliteit. Aangezien hier een gebouwde parkeervoorziening komt en dit een van de grootste kostenposten is ligt hier een enorme opgave om daarin te optimaliseren.

De uitdaging is nu om te zorgen dat het project haalbaar wordt en blijft.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

  • Een grootschalige renovatie operatie in heel Den Haag Zuidwest moet leiden tot 10.000 extra woningen. Huizen worden gesloopt om plaats te maken voor meer woningen.
  • Voor het project De Venen in Den Haag Zuidwest komen er ruim 650 extra woningen bij.
  • Bijzonder detail is dat er in 2015 nog was voorgesteld om 100 minder woningen te realiseren op het aantal van de huidige 580 woningen.
  • De verdichtingsopgave komt neer op een totaal aantal van circa 1.300 woningen. Het leidt tot een verdichting van meer dan 200%.
  • Het project is financieel verliesgevend en in 2020 was de verwachting dat het publieke tekort 15 miljoen euro zou bedragen. Om dat verlies te dekken is vanuit het Rijk in het kader van de Woningbouwimpuls een subsidie van 7,5 miljoen afgegeven in de 2e tranche.
  • De gebiedsontwikkeling voor De Venen wordt uitgevoerd door Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest BV (WOM DHZW), die eigenaar is van de woningen. De gemeente is voor 42% aandeelhouder in deze vennootschap en woningcorporatie Vestia voor 58%. Naast de WOM DHZW heeft Vestia zelf ook een aantal woningen die zij renoveert.
Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Michael Sloot over project