PAS bv Vertelt

Vragen over werkzaamheden voor gemeente Deventer

Nick van Lenthe PAS bv

In dit artikel wordt een kort interview weergegeven met Nick van Lenthe over zijn rol als adviseur bij gemeente Deventer.  Door middel van een drietal vragen zal hij een beeld geven van zijn taken en een kijkje geven in zijn werkzaamheden. Lijkt het je ook leuk om een rol als adviseur te bekleden? Bekijk de vacature!

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Namens PAS bv ben ik sinds februari 2021 werkzaam voor de gemeente Deventer. Een gemeente in het oosten van het land met circa 101.000 inwoners. Deze gemeente is ambitieus en werkt hard aan de woningbouwopgave. Door het college van B&W en gemeenteraad is de ambitie uitgesproken om tot 2035 11.000 woningen erbij te bouwen.

Kun je wat vertellen over de opdracht waar je aan werkt?

De gemeente heeft mij ingehuurd om diverse grondexploitatieprojecten verder te brengen vanaf de start van de planvorming en gronduitgifte. In de afgelopen 2 jaar heb ik mij ook bezig gehouden met de gehele herontwikkeling van de wijk Keizerslanden. Mijn inzet voor deze wijk bestaat uit de Van Hetenlocatie (eerder vertelde ik hier meer over), Marke Noord & Zuid en het Ludgeruskwartier. Medio 2023 ga ik de gemeente Deventer verlaten en daarom is dit een mooi moment om terug te blikken op mijn rol bij de herontwikkeling van dit deel van Keizerslanden.

Wat zijn de uitdagingen en projectdetails in deze opdracht?

Van Hetenlocatie

Eerder vertelde ik al over de van Hetenlocatie en de uitdagingen die daarbij speelden zoals betaalbaarheid, een goed kwalitatief plan en de verschillende actoren in het plangebied. Het plan is verder gebracht. Bij de inloopavond eind oktober 2022 zijn de eerste schetsen gepresenteerd aan de buurtbewoners. Belangrijkste opmerkingen: verkeers- en parkeerdruk en het behoud van bomen. Naar aanleiding hiervan is het plan aangepast naar een parkachtige omgeving met veel aandacht voor groen en bomen. ‘Klinkers voor Groen’, gelukkig kon dat binnen het plangebied zonder in te boeten op het aantal woningen. Aanvullend hierop is in het plan ook ruimte opgenomen voor 2 of 3 kleine huisartsenpraktijken. De grootste uitdaging van dit plan is de juiste mix van kwaliteit, betaalbare woningen, aantal woningen en een financieel resultaat waardoor de gemeente elders ook weer kan investeren. Dat lijken we nu gevonden te hebben. Het stedenbouwkundig plan wordt verder uitgewerkt tot een definitief plan, waar de gemeenteraad uiteindelijk besluit over zal nemen.

De Marke Noord & Zuid

Het schoolgebouw en de sportvoorzieningen op de Marke zijn aan vervanging toe. In de komende jaren word er een nieuwe vmbo school gebouwd. Er gaat ook nieuwbouw plaatsvinden ter vervanging van de sporthal Keizerslanden. Door deze nieuwbouw op de Marke Zuid ontstaat er 1 complex waarin alle voorzieningen gehuisvest worden. Na oplevering hiervan zullen de oude sporthal en school op de Marke Noord gesloopt worden. De locatie komt daarmee vrij voor woningbouw. Ter dekking van de realisatie van het nieuwbouwcomplex, is Marke Noord één van de opbrengstlocaties.

Eind 2020 is gestart met het ontwikkelperspectief. Voor de woningbouw zijn grote ambities.  De uitdaging in dit project is de afweging tussen een goede toekomstbestendige woningbouwtoevoeging met hoog ambitieniveau en  de opbrengst van de ontwikkeling die aangewend kan worden ter dekking van nieuwbouw aan de Marke Zuid.

Ludgeruskwartier

Het Ludgeruskwartier is een buurt in Keizerslanden waar Woonbedrijf ieder1 256 woningen in bezit. Onderzoek heeft aangetoond dat renoveren en verduurzamen te veel geld kost. Voor een toekomstbestendige woningbouwlocatie heeft Woonbedrijf ieder1 besloten de woningen te vervangen.
De gemeente Deventer heeft ook bezit in het plangebied, waaronder de voormalige Roelandflatlocatie. De komende tijd maakt Woonbedrijf ieder1 en de gemeente Deventer plannen voor deze buurt en de verdere samenwerking tussen partijen. De verwachting is dat er netto maximaal 200 woningen toegevoegd kunnen worden.

Wijk Keizerslanden

In Keizerslanden benutten we kansen voor woningbouw om de wijk te versterken en tegelijkertijd een bijdrage levert aan de opgaven van de stad. Dit vraagt om een integrale totaal aanpak. Hier sturen we als gemeente nadrukkelijk op. De samenkomst van deze meerdere ontwikkelingen in dit gebied biedt de mogelijkheid de toekomstbestendigheid van de wijk een enorme impuls te geven. Door de ontwikkelingen kunnen grote stappen worden gezet in het toevoegen van (levensloopbestendige) woningen, het inspelen op demografische ontwikkelingen, de verduurzaming van het vastgoed, de sociaaleconomische veerkracht van de wijk en het inrichten van een aantrekkelijke, gezonde leefomgeving.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Nick van Lenthe over gemeente Deventer