PAS bv Vertelt

Vragen over Project voor De tuinen van Aalsmeer

Sebastiaan van Soest PAS bvIn dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Sebastiaan van Soest over zijn werkzaamheden bij De tuinen van Aalsmeer Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Sinds mei 2019 werk ik voor de ambtelijke samenwerkingsorganisatie Aalsmeer / Amstelveen. De samenwerking betekent dat wij als ambtenaren voor beide gemeenten werken. Maar dat de beide gemeenten wel een eigen bestuur (Gemeenteraad en College) hebben. Op dit moment bestaat de afdeling planeconomie uit 9 planeconomen, deels ingehuurd en met verschillende niveaus aan ervaring.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Oorspronkelijk werd ik ingehuurd om mij volledig te concentreren op het project ‘de Tuinen van Aalsmeer’. Dit is een project met verschillende deelgebieden in de kern van Aalsmeer welke met name zijn ontstaan door de afwaardering van de oorspronkelijke provinciale weg die door Aalsmeer loopt. In totaal gaat het om circa 500 woningen waarvan er inmiddels circa 150 zijn gerealiseerd. Oorspronkelijk werd dit project ontwikkelt door een aparte samenwerking tussen de gemeente en een ontwikkelaar. Deze samenwerking is een aantal jaren geleden ontbonden waardoor de grondexploitatie weer volledig bij de gemeente ligt. De deelgebieden samen vormen één actieve grondexploitatie en één faciliterende grondexploitatie.

 

Naast het project ‘de Tuinen van Aalsmeer’ werk ik sinds een jaar ook mee aan één van de grotere projecten van Amstelveen, Legmeer. Dit project betreft de transformatie van het huidige bedrijventerrein naar een woonwijk met ruim 3.000 woningen. Voor dit project hebben we als gemeente onlangs een subsidie ontvangen vanuit de woningbouwimpuls.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Het project ‘De Tuinen van Aalsmeer’ is voornamelijk complex door de lange geschiedenis van het project. De ontbinding van de samenwerking heeft ervoor gezorgd dat er een behoorlijk verlies wordt geleden op het project. Hierdoor zit zowel de gemeenteraad als het college dicht op het project, wat natuurlijk geheel terecht is, maar het niet altijd even makkelijk maakt.

Daarnaast zijn er afspraken beschreven in de ontbinding met de ontwikkelaar waar we ons aan moeten houden. Als gevolg hiervan zijn we beperkter in onze flexibiliteit dan we soms zouden willen. In deze afspraken staan ook processtappen beschreven die voor extra tijd en discussies (kunnen) zorgen.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Zoals eerder verteld moeten er nog circa 350 woningen worden gerealiseerd. Deze woningen komen voornamelijk in de deelgebieden Polderzoom fase 2 en de Zwarteweg. Voor de Zwarteweg hebben we onlangs een nieuwe ontwikkelvisie laten vaststellen. Het oorspronkelijke plan bestond uit circa 80 grondgebonden woningen.

Om te zoeken naar optimalisaties betreft het huidige programma 135 appartementen en 20 twee onder één kapwoningen. De gemeente is voor ongeveer de helft eigenaar van het projectgebied, waardoor het een gezamenlijke ontwikkeling wordt met 2 andere ontwikkelaars. Momenteel zijn we in onderhandeling over de grondprijs en de exploitatiebijdragen om weer een stap dichterbij de realisatie van dit deelgebied te komen.

Klik hier voor meer informatie over Sebastiaan van Soest en zijn werkzaamheden.

Home > PAS bv Vertelt > Sebastiaan van Soest over project