PAS bv Vertelt

Vragen over gemeente Zevenaar met Wouter

Adviseur Wouter Berk

In dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Wouter Berk over zijn werkzaamheden bij gemeente Zevenaar middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Vanaf april 2022 ben ik als planeconoom werkzaam bij de gemeente Zevenaar binnen de afdeling ruimtelijke ontwikkeling. In mijn werkzaamheden werk ik nauw samen met de projectgroepen voor wonen en bedrijven. Ik ben hier samen met mijn collega Koen Stoffers gedetacheerd, waarbij Koen de regie heeft en ik de uitvoering doe.

De gemeente Zevenaar is een gemeente waar veel gebeurt. Kijk alleen al naar de omgeving: Natura 2000-gebieden, de rivieren, de Duitse grens, spoorwegen, snelwegen, de Betuwelijn en veel nieuwbouwprojecten waaronder de Fashion Outlet Zevenaar.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Nadat ik in dienst ben gekomen bij PAS bv, heb ik o.a. de lopende grondexploitaties voor de gemeente Zevenaar geactualiseerd. De planeconoom die ik ondersteunde met de actualisaties stopte echter, waardoor de gemeente opzoek moest naar een nieuwe planeconoom. Koen en ik hebben deze openstaande functie na het vertrek van de toenmalige planeconoom overgenomen.

Binnen de gemeente Zevenaar ben ik als planeconoom verantwoordelijk voor verschillende projecten en grondexploitaties. Eén van de actieve grondexploitaties is Zevenaar Oost. Deze grondexploitatie bestaat uit een mix van wonen en werken. Zevenaar Oost is al geruime tijd in ontwikkeling en voorziet in totaal in 1.500 woningen en 35 hectaren bedrijventerrein. Voor de woningen zijn we momenteel vooral actief met de deelgebieden De Holtkamp en het Hof. De Holtkamp is in bouwrijpfase en voor het Hof is in november 2022 de grondexploitatie vastgesteld.

Het bedrijventerrein genaamd “7Poort” is ook druk in ontwikkeling en kan de komende jaren nog verder uitbreiden met de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ). De ontwikkeling van 7Poort en FOZ is sterk afhankelijk van het Tracébesluit A12/A15. Bij een positief besluit wordt een aansluiting gemaakt op de A12, waardoor uitbreiding mogelijk is.

Voor de ontwikkelingen draag ik bij aan het voortraject van de grondexploitaties. Voornamelijk het opstellen van college-/raadsvoorstellen, bijvoorbeeld bij het openen van een grondexploitatie of aanvraag voorbereidingskrediet. Naast mijn werkzaamheden binnen de projecten, ben ik ook betrokken bij de jaarrekening, meerjarenbegroting, grondprijsbrief en het berekenen van financiële bijdragen en plankosten van facilitaire projecten.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

De grootste uitdaging voor mij is het proces op de juiste manier begrijpen. Koen en ik zijn de enige planeconomen binnen de organisatie. Aangezien wij beide in april zijn begonnen met deze opdracht, was er geen planeconoom die mij kon meenemen in de werkzaamheden. Door de ervaring van Koen is het proces op de juiste manier aangepakt.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

foto gemeente zevenaar

Zevenaar Oost is al meerdere jaren in ontwikkeling. Op de afbeelding is in het grijs het bedrijventerrein te zien en in het bruin de woningbouw. Zowel de woningbouw als bedrijventerrein zijn in vergevorderd stadium. Voor nieuwe ontwikkeling van bedrijventerrein wordt gekeken naar het gedeelte rechts naast het grijze vlak. De gemeente heeft op deze gronden een Wvg gevestigd en wil de komende jaren beginnen met de ontwikkeling. Zoals eerder beschreven is de groei echter afhankelijk van het Tracébesluit A12/A15. Uitspraak van dit besluit wordt in het eerste kwartaal van 2023 verwacht.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Wouter Berk over gemeente Zevenaar