PAS bv Vertelt

Vragen over project voor Gemeente Nijmegen

Sander Kneepkens PAS bvIn dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Sander Kneepkens over zijn werkzaamheden voor de gemeente Nijmegen. Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Sinds begin januari werk ik bij gemeente Nijmegen, bij de afdeling Stadsontwikkeling. Hier ben ik hoofdzakelijk werkzaam als projectcontroller. Daarnaast houd ik mij bezig met planeconomische werkzaamheden. In gemeente Nijmegen wordt momenteel veel ontwikkeld en wordt gewerkt aan uitdagende projecten. Mijn rol als projectcontroller is om erop te sturen dat we binnen de beschikbare budgetten blijven en ervoor te zorgen dat de gemaakte kosten op de juiste plek in de grondexploitaties terecht komen. Tevens ben ik verantwoordelijk voor de jaarlijkse herzieningen.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Momenteel ben ik verantwoordelijk voor acht projecten. Daar zitten projecten tussen waarbij enkel nog grond verkocht moet worden, maar ook projecten waarbij we richting de aanbestedingsfase gaan en met ontwikkelaars in gesprek gaan.

In Nijmegen vinden de jaarlijkse herzieningen plaats in oktober (waarbij het laatste kwartaal geraamd wordt). Daar zijn we nu dus druk mee bezig. Alles wat het afgelopen jaar gefactureerd is moet goed in de grondexploitaties verwerkt worden. Daarbij wordt ook gekeken of er afgeweken wordt van de beoogde ramingen en zo nodig worden ramingen bijgesteld. De accountant zal vervolgens kritisch kijken naar de cijfers en onderbouwingen. Als deze voldoen, dan kunnen de herzieningen afgerond worden en kan het VGP (Voortgangsrapportage Grote Projecten) worden vastgesteld.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

In deze functie ben je verantwoordelijk voor meerdere grondexploitaties. Het is best een uitdaging om van alle projecten op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Daarbij komt dat ik begin dit jaar begonnen ben bij de gemeente Nijmegen. In maart werden we gedwongen om vanuit thuis te werken. Het was best lastig om de projecten vanuit thuis je eigen te maken.

Daarnaast heeft elke projectcontroller bij de gemeente zijn eigen projecten. Er wordt daarom ook veel van je zelfstandigheid gevraagd, waarbij je ook snel moet kunnen schakelen tussen de projecten.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Ik zal twee projecten nader toelichten:

NYMA-kwartier

Het NYMA-kwartier is een voormalig bedrijventerrein, waar voorheen een kunstzijdespinnerij (NYMA) en een sinterfabriek gevestigd waren. Het oostelijke deel van het gebied heeft plaatsgemaakt voor de bouw van stadsbrug De Oversteek. Voor het overige deel worden momenteel plannen gemaakt voor herontwikkeling. Het plan is om creatieve ondernemers te vestigen in het gebied, in combinatie met ruimte voor sport en spel, cultuur en evenementen.

Woontoren met parkeergarage bij de Hezelpoort

Gemeente Nijmegen had al jaren plannen om op deze plek een woontoren met parkeergarage te ontwikkelen, maar is door uiteenlopende oorzaken nooit tot realisatie overgegaan. De beoogde ontwikkelingen zijn dan ook al voorzien in het bestemmingsplan. Er wordt een woontoren ontwikkeld voorzien van sociale woningbouw, middeldure huur en een economische plint. De aanbestedingsprocedure zal anno 2021 starten. Eventueel kan er door de ontwikkelaar nog programma toegevoegd worden tot 120m hoogte.

Ook zal er een parkeergarage gebouwd gaan worden, die plaats biedt voor minstens 473 openbare parkeerplaatsen, aangevuld met de parkeerbehoefte die ontstaat uit het programma van de woontoren. De gemeente zal de parkeergarage gaan exploiteren.

Klik hier voor meer informatie over Sander Kneepkens en zijn werkzaamheden.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Sander Kneepkens over project