PAS bv Vertelt

Vragen over Project voor Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Virginia Wolswijk PAS bvIn dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Virginia Wolswijk over haar werkzaamheden bij Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard middels een viertal vragen zal zij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in haar werkzaamheden te geven.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Sinds 2016 werk ik voor de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR). Deze samenwerking tussen de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam is in 2012 opgericht om het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard te ontwikkelen. Dit bedrijventerrein, met een oppervlak van 96 hectare, is bestemd voor agrologistieke, agro- en foodgerelateerde bedrijven. De huidige planning voor het project gaat uit van een looptijd tot 2030.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

In eerste instantie ging ik aan de slag voor GRNR als projectleider voor allerlei losse dossiers, vervolgens heb ik de verwervingen opgepakt en sinds 2019 is mijn rol die van projectleider voor de gronduitgifte aan bedrijven. Voor dezelfde gronden waarvoor ik betrokken was bij de aankoop van de oorspronkelijke bewoners en tuinders, regel ik nu de verkoop aan de agro-foodbedrijven. Daarbij zorg ik voor afstemming met de betrokkenen vanuit veel verschillende disciplines uit het projectteam van GRNR, van buiten de organisatie en uiteraard vanuit de bedrijven. Voor GRNR werken meerdere collega’s vanuit PAS bv met elk een eigen rol. De korte lijnen en laagdrempelige communicatie maakt het sparren met deze collega’s extra gemakkelijk en leuk.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Als projectleider gronduitgifte doorloop je met de bedrijven het proces vanaf belangstelling voor de grond tot levering. Dit proces duurt 1 tot 1,5 jaar, soms ook  langer, en bestaat uit een heleboel verschillende stappen. De uitdaging daarbij is het op het goede moment informeren dan wel raadplegen van collega’s, verschillende betrokkenen van buiten de organisatie, maar ook het bestuur. Op verschillende onderdelen zijn de wensen en het verloop van het proces voor elk bedrijf anders. Daar proberen wij zo goed mogelijk in te faciliteren, zonder afbreuk te doen aan de opzet en de eigen doelen van Nieuw Reijerwaard. Duidelijk en tijdig communiceren met alle betrokkenen is daarbij van groot belang.

De animo voor de grond is sinds een jaar of 2 zeer groot. Een andere uitdaging is om in de waan van de dag niet de lange-termijn acties uit het oog te verliezen en daar ook stappen in te blijven maken.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Een voorbeeld van zo’n lange termijn actie is de aanpassing van het provinciale inpassingsplan. Het bestuur van de GRNR heeft opdracht gegeven om een juridisch-planologische procedure in gang te zetten om voor 10% van het plangebied ook bedrijven toe te staan die niet agrologistiek, agro- of foodgerelateerd zijn. Dit kan uiteraard de verkoop stimuleren, want het is dan voor méér bedrijven mogelijk om zich te vestigen. Aan de andere kant mag de vestiging van andersoortige bedrijven geen afbreuk doen aan de kracht van het agro / vers / food -cluster, waar Nieuw Reijerwaard deel van uitmaakt. Verder is het met het oog op de aanstaande invoering van de Omgevingswet de vraag welke juridisch-planologische procedure het beste gevolgd kan worden.

Juist de afwisseling tussen de stappen in het proces die je doorloopt met de bedrijven en de meer strategische vraagstukken die er liggen, maken het voor mij een veelzijdige en interessante opdracht.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Virginia Wolswijk over project