Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling: Bram Popkema

COMMUNICATIEF VAARDIGE EN KRITISCHE PLANECONOOM

Bram Popkema is Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling bij PAS bv. Hij is van oorsprong sociaal geograaf en legt zijn focus op het creëren van maatschappelijke meerwaarde bij gebiedsontwikkeling. Waar er landelijk een duidelijk target wordt gesteld voor het aantal te bouwen woningen behoudt Bram oog voor de gewenste kwalitatieve doelstellingen binnen een gebiedsontwikkeling. Hij heeft een brede interesse en is communicatief vaardig. Met zijn kritische blik en open houding is Bram een prettige sparringpartner binnen projectteams.

Opleiding

Bram is afgestuurd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft de bachelor Future Planet Studies afgerond met een major in Sociale Geografie. Tevens heeft hij heeft een master in Urban Geography, waarin hij is afgestuurd met een onderzoek naar de sociaaleconomische impact voor bewoners bij grootschalige binnenstedelijke herontwikkelingen. Zijn interdisciplinaire kijk op complexe problemen heeft Bram vastgehouden gedurende zijn carrière, welke hij is begonnen bij gemeente Rotterdam. Hier is hij middels een traineeship opgeleid als planeconoom, gronduitgiftespecialist en verwerver van woningen.

Werkzaamheden

Bram is 4 jaar als planeconoom in dienst geweest voor gemeente Rotterdam. Hier heeft hij zich onder andere beziggehouden met het NPRZ: een programma voor het verbeteren van de sociaaleconomische situatie van bewoners op Rotterdam-Zuid. Hiervoor heeft Bram voornamelijk gewerkt aan haalbaarheidsstudies voor sloop-nieuwbouwplannen, het opstellen van businesscases voor het samenvoegen van woningen, en het transformeren van commercieel vastgoed. Daarnaast is hij vaardig in het doen van programmastudies, woningmarktanalyses, residuele grondwaardeberekeningen, scenarioanalyses, risico-inventarisaties en heeft hij ervaring met onteigeningstrajecten en de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Adviseur Gebiedsontwikkeling en Planeconomie Bram Popkema inhuren voor uw project?

Staat u aan de vooravond van een nieuw project en bent u op zoek naar het beste Planeconomie Adviesbureau van Nederland? Kijk dan niet verder en schakel PAS bv in! Wij zijn dé specialist in planeconomie, gebiedsontwikkeling, grondbeleid en omgevingsrecht. Stuur een mail naar info@pasbv.nl of bel naar 0598 61 23 80 voor contact met ons kantoor in Groningen of 030 63 53 400 voor contact met onze locatie in Houten.

Adviseur Bram Popkema

Home > Ons team > Bram Popkema