Gebiedsontwikkeling

OVERIGE VAKGEBIEDEN

PAS bv: Adviesbureau Gebiedsontwikkeling sinds 1993

Gebiedsontwikkeling is meer dan alleen rekenwerk. Gebiedsontwikkeling is een maatschappelijke opgave waarbij diverse factoren, beleidsvelden en ook bestuurslagen betrokken zijn. Het kan een schaakspel zijn, maar het is vooral een kans om gezamenlijk aan de toekomst en leefbaarheid van een gebied te werken. PAS bv begrijpt dat en is al sinds 1993 een landelijk opererend adviesbureau gebiedsontwikkeling. Wij zijn een vooruitstrevend en dynamisch bureau met ervaren adviseurs die u bij ieder vraagstuk van dienst kunnen zijn. Zowel bij grootschalige als bij kleinschalige projecten.

Stock Photo Jon Flobrant gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling: Een duurzaam proces

Of het nu gaat om binnenstedelijke herontwikkeling, woningbouwopgave of bijvoorbeeld de ontwikkeling van een bedrijventerrein; PAS bv ziet gebiedsontwikkeling als een duurzaam proces. Een proces waarin rekening wordt gehouden met de bestemming op korte termijn, maar ook de bestemming en het gebruik op de lange termijn. De levensduur en toekomstwaarde van een gebied zijn niet een onderdeel, maar juist het uitgangspunt van planvorming. De adviseurs van PAS bv kunnen u hier perfect bij begeleiden.

Adviesbureau Gebiedsontwikkeling PAS bv: Ervaren adviseurs

De adviseurs van PAS bv kijken ieder vanuit een andere achtergrond en een andere discipline naar ruimtelijke vraagstukken. Door intensief met elkaar samen te werken ontstaan er creatieve ideeën en verrassende invalshoeken. Wij schromen dan ook niet om bij gebiedsontwikkeling nieuwe concepten te introduceren. Kies ook voor kwaliteit en schakel de ervaren adviseurs van PAS bv in! Lees hier meer over onze werkwijze.

“De drie interactieve sessies rondom bouwgrondexploitaties zijn erg waardevol geweest. Een eyeopener hoe e.e.a. inhoudelijk en procesmatig aan te sturen.”

Gerard de Jong, Domeinmanager, Gemeente Bernheze.

Lees meer over wat anderen vertellen over Pas BV

Gebiedsontwikkeling: Proces- en projectmanagement

De adviseurs van PAS bv kunnen vanuit verschillende achtergronden sturen en beheersen in planontwikkelingsprocessen. Het resultaat en de financiële haalbaarheid staan hierbij centraal. Door gevraagd en ongevraagd advies te geven én waar nodig een flinke dosis creativiteit in te brengen, creëren onze adviseurs lucht en overzicht in complexe situaties. In het gehele traject van organisatie en planvorming, tot communicatie, uitvoer en beheer: projectmanagement binnen gebiedsontwikkeling is aan onze adviseurs besteed.

Lees hier meer over advies en detachering

 

Organische Gebiedsontwikkeling bij PAS bv

Het kan voorkomen dat ontwikkelingen kleinschalig geïnitieerd worden. Organische gebiedsontwikkeling biedt hierbij uitkomst. Bij organische gebiedsontwikkeling staat de eindgebruiker centraal en niet het project. Dit zorgt ervoor dat complexe opgaven en hoge ambities gekoppeld worden met aansprekende maatwerkoplossingen voor u als opdrachtgever. Uiteraard kan PAS bv u hierbij helpen.

PAS bv helpt uw gebiedsontwikkeling op gang door, na de uitvoering van een gebiedsscan, een ontwikkelstrategie op te stellen. De focus ligt op grondbeleid, cashflowsturing, kostenverhaal en financieringsvormen. Ook als het gaat om de juridische procedures, nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen, gebiedsontwikkeling in fusiegemeenten, burgerinitiatieven en zelfbouw of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, bij PAS bv kunt u altijd terecht voor gedegen advies en proces- en projectbegeleiding.

Staat u aan de vooravond van een nieuw project? En kunt u daarbij de hulp gebruiken van een ervaren planeconoom? Schakel Planeconomie Adviesbureau PAS bv in! Wij zijn  gespecialiseerd in planeconomiegebiedsontwikkelinggrondbeleid en omgevingsrechtVelen gingen u al voor. Benieuwd naar wat de planeconomen van PAS bv voor u kunnen betekenen? Stuur dan een e-mail naar info@pasbv.nl. Liever direct contact? Bel 0598 61 23 80 voor ons kantoor in Groningen of 030 63 53 400 voor onze locatie in Houten.

Martijn Kooiman

Home > Vakgebieden > Gebiedsontwikkeling