Civiele Techniek

OVERIGE VAKGEBIEDEN

Kostendeskundigheid als basis planeconomie

Zoals planeconomie de basis is van iedere gebiedsontwikkeling, is civiele techniek dat voor de planeconomie. In alle fasen van gebiedsontwikkeling, van haalbaarheidsstudie tot afronding project, is het van belang de civieltechnische uitgangspunten en randvoorwaarden goed in beeld te krijgen en te houden. Tegenover de kosten staan de opbrengsten van grondexploitaties. inzicht in de bouwkosten is noodzakelijk om goed onderbouwd advies te kunnen geven over de opbrengstpotentie van ruimtelijke plannen. Inzicht in de kosten van een gebiedsontwikkeling biedt de basis voor advies op het gebied van planeconomie.

Civiele techniek planeconomie

Kostendeskundigen civiele techniek

Binnen PAS bv zijn ervaren civieltechnische adviseurs werkzaam. In de projectteams zijn zij een onmisbare schakel om grondexploitaties verder te brengen dan alleen het toepassen van algemene kostensoorten en kengetallen. De civieltechnische adviseurs   beoordelen de plannen, van schetsontwerp tot bestektekening, met de ruime kennis vanuit de ‘GWW-wereld’, met CROW-, RAW-, GWW-index en rekentools zoals SSK et cetera. Binnen de grote variëteit in het bouw- en woonrijp maken van ontwikkellocaties kunnen zij de juiste keuzes maken om te komen tot complete kostenramingen en grondexploitaties.

 

Kostendeskundigen bouwkunde

De projectteams van PAS bv worden ook ondersteund door (externe) ervaren bouwkundige adviseurs. Het belangrijkste onderdeel van (het starten van) een grondexploitatie is doorgaans de opbrengstpotentie. Goed onderbouwd bouwkundig inzicht is onmisbaar om, binnen een bandbreedte, de juiste bouwkosten toe te passen als basis voor (residuele) grondwaardeberekeningen. Daarbij zijn (markt)ontwikkelingen op het gebied van economie, duurzaamheid, ecologie, techniek en politiek van belang.

“De samenwerking met de adviseur is erg plezierig: gaat in goede harmonie, heeft het in zich snel adequaat te reageren, altijd open discussies, denkt goed mee en is kritisch”

Frits Kamminga, Projectleider, Gemeente Haren

Lees meer over wat anderen vertellen over Pas BV

Martijn Kooiman

Home > Vakgebieden > Civiele techniek