Portfolio

PAS BV VERTELT

PAS bv is opgericht in 1993 en heeft in de afgelopen decennia dan ook zeer interessante projecten in haar portfolio mogen opnemen. Projecten in binnen- en buitenland, in Randstedelijke gebieden en op het platteland en aan private en publieke organisaties. De meest opvallende, interessante of bijzonder projecten hebben we voor je uitgelicht. Meer weten over de rol van PAS bv in een specifiek project? Neem gerust contact met ons op!

Portfolio

Test Titel

PAS bv Vertelt TEST TITEL BOVEN GRIJZE BLOK Planeconomie nodig? Schakel PAS bv in! Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.Naam *BedrijfsnaamE-mail *Telefoonnummer *Uw vraag of opmerking *NEEM CONTACT OP Planeconomie nodig? Schakel PAS bv in! Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.Naam *BedrijfsnaamE-mail *Telefoonnummer…

Lees meer

Nieuw Reijerwaard Ridderkerk

PAS bv Vertelt Nieuw Reijerwaard Ridderkerk Nieuw Reijerwaard  wordt van glastuinbouwgebied  ontwikkelt tot duurzaam bedrijventerrein van 96 ha voor logistieke functies in de agro-, vers-, en foodsector. Het gebied ligt tussen gemeente Rotterdam, Barendrecht en Ridderkerk, wordt ontwikkelt tot duurzaam bedrijventerrein. Het is een bedrijventerrein van grote omvang met grote ambities op het gebied van…

Lees meer

Planeconomie Haren

PAS bv Vertelt Planeconomie Haren Bij de gemeente Haren zijn diverse actieve gemeentelijke grondexploitaties. Het betreft onder meer het nieuwe centrumplan, de ontwikkeling van kantoren park Nesciopark en de herstructurering van het stationsgebied. Rol PAS bv PAS bv draagt zorg voor de actualisaties van de diverse grondexploitaties, het opstellen van tussenrapportages en ondersteuning bij de jaarrekening. Door…

Lees meer

Maatschappelijk vastgoed, Steenwijkerland

PAS bv Vertelt Maatschappelijk vastgoed, Steenwijkerland De gemeente Steenwijkerland heeft gemeentebreed 130 panden in eigendom. Steeds meer van deze gemeentelijke gebouwen komen leeg te staan, bijvoorbeeld door het opheffen van scholen en het niet meer in gebruik zijn van peuterspeelzalen en gymzalen. Om verpaupering te voorkomen, kiest het college voor een integrale aanpak van leegstand…

Lees meer

Area Development Twente

PAS bv Vertelt Area Development Twente In 2010 is een gemeenschappelijke regeling van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel opgericht, genaamd Area Development Twente (hierna ADT), die als gebiedsregisseur optreedt en eigenaar is van de  gronden van voormalige militaire vliegbasis Twenthe. ADT heeft als opgave om op 500 hectare voormalige defensiegronden een gebiedsontwikkeling te…

Lees meer

Planeconomie Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

PAS bv Vertelt Planeconomie Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR)  is een publiekrechtelijke samenwerking tussen de gemeentes Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam. De GRNR is in 2012 opgericht en is het uitvoerend orgaan dat opdracht heeft gegeven om een bedrijventerrein van ca. 96 hectare groot te realiseren in Nieuw Reijerwaard te Ridderkerk.…

Lees meer

Planeconomie Technology Base Twente

PAS bv Vertelt Planeconomie Technology Base Twente Projectorganisatie Technology Base (voorheen Area Development Twente) is de gebiedsregisseur voor de gebiedsontwikkeling van de voormalige vliegbasis Twente en omgeving. Het betreft een samenwerkingsverband van de Gemeente Enschede en de Provincie Overijssel. Het circa 500 hectare groot plangebied, gelegen tussen Enschede, Oldenzaal en Hengelo, bestaat uit voormalige defensiegronden…

Lees meer

Planeconomie gemeente Westerkwartier

PAS bv Vertelt Planeconomie gemeente Westerkwartier De gemeente Westerkwartier is een gemeente in de provincie Groningen. De gemeente Westerkwartier is per 1 januari 2019 ontstaan uit een herindeling van de gemeente Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en een deel van de gemeente Winsum. De gemeente is wat het inwoneraantal betreft de tweede gemeente van de provincie…

Lees meer

Planeconomie gemeente Utrecht

PAS bv Vertelt Planeconomie gemeente Utrecht De gemeente Utrecht is een gemeente in de provincie Utrecht. De gemeente bestaat uit de woonplaatsen Utrecht, Vleuten, De Meern en Haarzuilens. Vleuten en De Meern zijn van oorsprong dorpen. De gemeente Utrecht had extra ondersteuning nodig op het gebied van Planeconomie. Voor planeconomische ondersteuning hebben zij daarom Adviesbureau PAS…

Lees meer

Planeconomie Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost

PAS bv Vertelt Planeconomie Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost Veenendaal-Oost betreft een grootschalige woningbouwontwikkeling van ruim 3.100 woningen  en ca. 22.000 m² Niet-wonen programma in de gemeente Veenendaal. Deze ontwikkeling komt tot stand via een zogenaamde PPS-constructie, die staat voor Publiek Private Samenwerking. OVO is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Veenendaal en de Grondexploitatie Quattro Veenendaal C.V. Deze…

Lees meer

Planeconomie gemeente Langedijk

PAS bv Vertelt Planeconomie gemeente Langedijk Langedijk is een gemeente in Noord-Holland waar een breed scala aan ontwikkelingen plaatsvinden. Op het gebied van Planeconomie en Grondexploitatie vroegen zij de planeconomen van PAS bv om advies. Er zijn op dit moment 21 actuele projecten waarin wij gemeente Langedijk actief adviseren. Dit zijn op de eerste plaats zes lopende grondexploitaties voor…

Lees meer

Planeconomie gemeente Midden-Delfland

PAS bv Vertelt Planeconomie gemeente Midden-Delfland De gemeente Midden-Delfland is een kleine gemeente in de metropoolregio Den Haag-Rotterdam. Planeconomie Adviesbureau PAS bv heeft twee Planeconomen geleverd voor planeconomische ondersteuning voor alle ruimtelijke ontwikkelingen binnen deze gemeente. Namens PAS bv zijn Maarten Valkenet (Senior Planeconoom) en Pieter Daas (Junior Planeconoom) werkzaam bij de gemeente Midden-Delfland. Planeconomie werkzaamheden in Midden-Delfland De planeconomen van PAS…

Lees meer

Planeconomie gemeente Steenwijkerland

PAS bv Vertelt Planeconomie gemeente Steenwijkerland De gemeente Steenwijkerland is een gemeente in de provincie Overijssel. Met een oppervlakte van 322 km² behoort de gemeente qua oppervlakte bij de grootste gemeenten van Nederland. De gemeente telt in 2018 circa 44.000 inwoners. De gemeente Steenwijkerland is uitgestrekt en dunbevolkt.  Inwoners van de ruim 30 kernen en…

Lees meer

Planeconomie Goirle Boschkens

PAS bv Vertelt Planeconomie Goirle Boschkens Rondom het bestaande bosgebied tussen de bebouwde kom van Goirle en de gemeentegrens met Tilburg ontwikkelt de gemeente Goirle een bijzonder woningbouwproject. De kavels worden ontsloten vanaf een ringweg en hebben veelal direct zicht op het bos. Ook de civieltechnische uitvoering is niet alledaags. Er is gekozen voor afvoer…

Lees meer

Parkeerexploitatie Haren

PAS bv Vertelt Parkeerexploitatie Haren De gemeente Haren heeft behoefte om de mogelijkheden en de consequenties voor het invoeren van vrij parkeren inzichtelijk te maken. PAS bv is gevraag om de financiële consequenties voor zowel de gehele gemeente als voor het project Haderaplein inzichtelijk te maken. Hierbij heeft PAS bv. 5 verschillende ontwikkelvarianten en 5…

Lees meer

Elzenhagen Noord, Amsterdam

PAS bv Vertelt Elzenhagen Noord, Amsterdam Het CAN gebied (Centrum Amsterdam Noord) is een grootschalige gebiedsontwikkeling in Amsterdam Noord. “Elzenhagen Noord” of te wel CAN deelgebied 2 is een van de deelgebieden die als eerste in ontwikkeling is genomen. De ontwikkeling van Elzenhagen-Noord is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en enkele marktpartijen die verantwoordelijk…

Lees meer

Planeconomie Bergwijkpark Diemen

PAS bv Vertelt Planeconomie Bergwijkpark Diemen Het project Bergwijkpark omvat de gebiedstransformatie van de verouderde kantorenlocatie Bergwijkpark Noord. Doel is om het huidige kantorengebied te herontwikkelen tot een gemengd woon-werkgebied met voorzieningen. Een deel van de locatie is inmiddels getransformeerd tot een studentencampus naar Amerikaans voorbeeld. Het zuidelijk deel van Bergwijkpark, waar zich een aantal…

Lees meer

Professionalisering Planeconomie Wijchen

PAS bv Vertelt Professionalisering Planeconomie Wijchen De gemeente Wijchen is een middelgrote gemeente die net zoals veel gemeenten in Nederland de afgelopen jaren een omslag heeft gemaakt van een actieve grondpolitiek naar een meer faciliterend grondbeleid met veel gevarieerde projecten. Actieve grondexploitatieprojecten maken steeds vaker plaats voor een mix van gemeentelijke en particuliere plannen waarbij…

Lees meer

De Scheg, Amstelveen

PAS bv Vertelt De Scheg, Amstelveen In de gemeente Amstelveen, aan de noordkant van de hindercontour van Schiphol, wordt een woningbouwproject gerealiseerd van zo’n 800 tot 1.000 woningen. Deze locatie is de laatst mogelijke uitleglocatie van Amstelveen. Vanwege de ligging nabij Schiphol zijn er specifieke eisen aan het project met betrekking tot geluid en kwaliteit…

Lees meer

Landgoed Schakenbosch, Leidschendam

PAS bv Vertelt Landgoed Schakenbosch, Leidschendam De locatie Landgoed Schakenbosch is een voormalige GGZ instelling, gekocht door Leeuwenpoort als ontwikkelende partij. Het plan is in voorbereiding. Het doel van het project is om het bestaande terrein, met bestaande (deels historische) panden, te transformeren naar een woningbouwlocatie met circa 250 tot 300 woningen. Een deel van…

Lees meer

Centrumontwikkeling, Stein

PAS bv Vertelt Centrumontwikkeling, Stein Na de brand in 2009, waardoor veel in het centrum werd verwoest, wordt momenteel een nieuw plan opgesteld en uitgevoerd voor het centrum van Stein. Dit plan wordt het nieuwe hart van Stein. Naast de belangrijke functie van een winkelcentrum en het realiseren van woningen en een multifunctioneel centrum, krijgt…

Lees meer

Meeroevers fase II, Verlengde Veenlaan, Korenmolenweg, Borgmeren

PAS bv Vertelt Meeroevers fase II, Verlengde Veenlaan, Korenmolenweg, Borgmeren Sinds 2012 ontwikkelt de gemeente Slochteren op verschillende plekken binnen haar gemeente, te weten: Meeroevers fase II (woningbouwproject onderdeel van Grondexploitatiemaatschappij Meerstad (GEMM), de gemeente Slochteren realiseert 13 woningen); Verlengde Veenlaan (plangebied van circa 110.000 m2, 44 vrijstaande woningen in landelijke sfeer op flexibele kavels)…

Lees meer

Home > PAS bv vertelt