PAS bv vertelt

Alexander over gemeenten Soest en Zeist

Adviseur Alexander Verberne

In dit artikel lees je het korte interview met Alexander Verberne over zijn werkzaamheden voor de gemeenten Soest en Zeist. Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven. Lijkt het je na het lezen van deze blog ook leuk om  bij PAS bv te werken? Bekijk onze vacatures!

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Sinds mei dit jaar ben ik werkzaam voor de gemeente Soest en gemeente Zeist. Bij de gemeente Soest ga ik de laatste fase in van mijn traineeship.
Het traineeship bestaat uit een deel cursussen volgen en een deel praktijkervaring opdoen. De cursussen geven inzicht in de uiteenlopende facetten van planeconomie en gebiedsontwikkeling. Met de theorie onder de arm breng je die kennis in de praktijk bij trainee gemeenten.
Het theorie gedeelte heb ik begin dit jaar met succes en veel plezier afgerond. Na veel geleerd te hebben als trainee bij de gemeenten Tilburg en Delft is Soest de laatste gemeente waar ik als trainee actief zal zijn.

Om alvast wat vlieguren te maken als volwaardig adviseur ben ik als junior planeconoom begonnen bij de gemeente Zeist. Daar ben ik het eerste aanspreekpunt voor planeconomische vraagstukken.  Dit doe ik samen met een senior, Koen Stoffers. Als een vraag extra aandacht behoeft zal Koen ingezet worden.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Ik ben betrokken bij uiteenlopende projecten, maar ook losse vragen. Voor de gemeente Soest ben ik onder andere bezig met het herzien en de actualisatie van de grondprijzenbrief. Het afgelopen jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest die grote invloed hebben gehad op de grondprijzen. De woningmarkt kent nog steeds een groot tekort in aanbod en de stijgende rentes drukken op de haalbaarheid van veel projecten. Aan de andere kant zijn de bouwkosten fors gestegen wat de haalbaarheid nog verder onder druk zet. Aangezien de grondprijzen veelal residueel bepaald worden zullen deze ontwikkelingen ook hier effect op hebben.

Bij de gemeente Zeist ben ik verantwoordelijk voor de beheersing van twee grondexploitaties: Gemeentewerf en Huis ter Heide West. Daarnaast ben ik ook betrokken bij het toetsen van de financiële haalbaarheid van een gebiedsvisie voor Vollenhove en Dijnselburg.

.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Elk project heeft wel te maken met de macro–economische uitdagingen die ik hiervoor heb genoemd. Daarnaast zijn er ook projectspecifieke uitdagingen. Zo zijn er bijvoorbeeld tijdens de inzage periode van het bestemmingsplan voor Huis ter Heide meerdere zienswijzen ingediend. Dit betekent dat er vertraging in het planproces optreedt, waardoor ook de plankosten zullen stijgen.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Het lijkt mij het meest interessant om iets meer achtergrond te geven over de twee grondexploitaties:

Gemeentewerf bestaat uit twee deelgebieden. In totaal is het plangebied 1,3 hectare. Het eerste deelgebied betreft een CPO – project van Surplus. Hier zijn inmiddels 16 vrije sector en 6 middeldure koopappartementen voor senioren gerealiseerd.
Het tweede deelgebied is een woningbouwontwikkeling op het terrein van de huidige gemeentewerf en de voormalige brandweerkazerne. Hier gaat het om totaal 60 woningen, waarvan 20 sociale huur, 34 middelduur en 6 dure koopwoningen. Op dit moment zit dit gedeelte nog in de voorbereidende fase.

Huis ter Heide West is onderdeel van een groter programma, namelijk: Hart van de Heuvelrug. Dit is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest. Het plangebied heeft een grootte van 5,6 hectare.
In het plangebied is er ruimte voor maximaal 80 woningen, het heeft ook een waardevolle groenstructuur. Om de woningen te kunnen ontwikkelen is er een ontsluitingsweg nodig. Deze zal door het plangebied van Huis ter Heide Zuid moeten lopen. De grond, waar de ontwikkelaar ook 72 woningen wil realiseren, is op dit moment in particulier eigendom.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Alexander over Traineeship bij PAS bv