PAS bv vertelt

Lex over gemeente Veenendaal

Adviseur Lex Ridderikhoff

In dit artikel lees je het korte interview met adviseur Lex Ridderikhoff over zijn werkzaamheden voor de gemeente Veenendaal. Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven. Lijkt het je na het lezen van deze blog ook leuk om  bij PAS bv te werken? Bekijk onze vacatures!

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Sinds oktober 2022 ben ik werkzaam als planeconoom bij de gemeente Veenendaal. Veenendaal is meteen ook de eerste gemeente waar ik vanuit PAS bv werkzaam voor ben als planeconoom. Momenteel volg ik het traineeship planeconomie waarbij ik in twee jaar voor twee gemeenten werkzaam zal zijn om al lerend, in combinatie met de interne opleiding vanuit PAS, het vak te leren. Veenendaal is voor mij een goede leerschool, de stad heeft grote ambities en er zijn vele mooie, uitdagende projecten waar ik mijn steentje aan bij kan dragen.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Zoals bekend kampt Nederland met een woningtekort. Er zijn forse ambities opgesteld waarin is opgenomen dat door het hele land vele woningen worden toegevoegd. Om de ambities waar te maken moet over grenzen heen gedacht worden. Gemeenten zijn geen losse entiteiten maar maken onderdeel uit van een regio, zo ook Veenendaal. Landelijk zijn er grootschalige woongebieden (GWG) aangewezen, Veenendaal maakt deel uit van de regio Foodvalley-Arnhem-Nijmegen. Het doel is om in de aankomende jaren 7.000 woningen in de regio Foodvalley te realiseren en een aanzienlijk deel hiervan wordt voorzien in Veenendaal. Concreet betekent dit voor mijn werkzaamheden dat er vele verschillende projecten lopen die binnen Veenendaal zijn gebundeld onder het overkoepelende project Spoorzone. Al deze projecten zijn verschillend van aard, grootte en fase waarin ze zich bevinden. Vanuit mijn rol als planeconoom ben ik betrokken bij veel van deze projecten. Doordat deze projecten zo verschillen, variëren mijn dagelijkse werkzaamheden ook enorm. Waarbij ik voor het ene project bezig ben met het doorrekenen van de haalbaarheid, ben ik bij het andere project, dat al veel verder gevorderd is, meer bezig met het beheren van de financiën. Daarnaast zijn er binnen Veenendaal nog vele andere projecten gaande die buiten de Spoorzone vallen. Zo ligt er een mooie taak om in het centrum de Tuinstraat van een distributiestraat naar een aangename groene stadstraat te transformeren. De diversiteit tussen de projecten en zodoende ook de diversiteit van mijn werkzaamheden spreekt mij enorm aan.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Elk project heeft zijn eigen uitdagingen, dit maakt het werk als planeconoom juist leuk! Om van een initiatief tot de bewoning van de nieuwe huizen te komen, moeten er veel stappen gezet worden en is de inzet van veel mensen en partijen benodigd. Daarnaast brengt de fase waarin een project zich bevindt ook weer specifieke uitdagingen mee. Landelijke problematiek als het stikstofdossier en de energienetcongestie spelen een grote rol evenals lokale uitdagingen als het samen met de omgeving tot een breed gedragen en mooi plan komen. Eigenlijk is het iedere keer een klein wondertje als een project afgesloten kan worden en de eerste mensen hun intrek nemen. Een bijdrage leveren aan het oplossen van deze uitdagingen geeft mij veel voldoening!

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Hier wil ik wat dieper ingaan op twee bijzondere projecten waar ik in Veenendaal bij betrokken ben.

Binnen de Spoorzone is de herontwikkeling van bedrijventerrein Het Ambacht tot een nieuwe woonwijk het grootste project. Vlak bij station Veenendaal Centrum bevindt zich een groot bedrijventerrein met meerdere grote industriële kavels. Het doel is om de zwaardere industrie uit te plaatsen en hier een nieuwe woonwijk met meerdere functies te realiseren. Momenteel wordt er gekeken naar de invulling van de wijk. Wat wordt het karakter van de wijk? Wat voor soorten woningen willen we realiseren? Welke functies willen we in de wijk plaatsen? Maar ook, wat voor gevolgen hebben onze wensen en ‘must haves’ op de financiële haalbaarheid van dit plan? Dit soort vragen staan nu centraal in de planvorming en we zijn hard mee aan de slag om hier passende antwoorden op te vinden.

Het andere project dat ik wil uitlichten is de herontwikkeling van de Tuinstraat. Tussen de twee belangrijkste winkelstraten in Veenendaal ligt de Tuinstraat, een straat die voornamelijk bestaat uit achterkanten van winkels, garageboxen en distributielocaties. Hierdoor past deze straat niet bij de recent gerenoveerde Brouwersgracht en de energieke Hoofdstraat die aan weerszijden liggen. Als gemeente zijn wij bezig om de Tuinstraat een boost te geven en hier een aantrekkelijke stadsstraat van te maken met een groen karakter. Deze straat kenmerkt zich door de vele losse eigenaren en dat is direct één van de uitdagingen. Als gemeente proberen we deze eigenaren te activeren om al dan niet samen tot initiatieven te komen die binnen de visie Tuinstraat passen. Een ambitieus plan, maar tegelijkertijd een mooie uitdaging om de komende jaren nader uit te werken.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Lex Ridderikhoff over gemeente Veenendaal