Planeconomie

OVERIGE VAKGEBIEDEN

Landelijk actieve Planeconomen met jaren ervaring

Planeconomie is de basis van iedere gebiedsontwikkeling. Om al uw idealen in een plan te verwerken denken de planeconomen van PAS bv graag mee over de mogelijkheden, kansen en risico’s. Vanaf de planvorming en de eerste stedenbouwkundige schetsen zijn onze planeconomen een goede sparringpartner als het gaat om de financiële haalbaarheid van uw plannen. Planeconomie Adviesbureau PAS bv is landelijk actief en inzetbaar op tal van projecten. Waar mogen wij u mee helpen?

PlaneconomiePlaneconomie: Breed werkveld

Civieltechnische uitgangspunten, parameters, planoptimalisaties, risicoanalyses, fasering, weerstandsvermogen, plankosten, financieringsvormen, samenwerkingsmodellen; het werkveld waar PAS bv in opereert is breed. Wij zorgen dat deze inzichtelijk en beheersbaar is. Lees hier meer over onze werkwijze.

 

Planeconomie bij PAS bv: Risico’s en kansen altijd zichtbaar

Om tot een goed plan te kunnen komen brengen de planeconomen van PAS bv alle risico’s en kansen van uw project in kaart. Op basis daarvan kunnen zij op het meest optimale resultaat sturen. Op deze manier draagt PAS bv bij aan het bepalen en uitvoeren van uw (financiële) ontwikkelstrategie. Het advies van onze planeconomen is helder en zorgt dat de financiën van uw project inzichtelijk en beheersbaar zijn.

“Nick kwam onze vakgroep Planeconomie in begin 2018 versterken. Onder de hoede van een senior ging hij voortvarend aan de slag. Nick is leergierig, energiek, scherp en gaat opdrachten waarin hij minder bedreven is niet uit de weg.”

Petra Kegge, Teamleider projectmanagement planeconomie en grondzaken Gemeente Amstelveen

Lees meer over wat anderen vertellen over Pas BV

Civiele techniek en Planeconomie

Binnen planeconomie speelt civiele techniek een belangrijke rol in het advies van onze planeconomen. PAS bv heeft daarom een eigen civieltechnische afdeling opgezet. Deze afdeling maakt het mogelijk om al in een vroeg stadium van een plan de technische en stedenbouwkundige randvoorwaarden te vertalen in de benodigde investeringen. Zodra dit allemaal inzichtelijk is kunnen de planeconomen van PAS bv uw project vormgeven.

 

Grondexploitatie: Financiële prognose van uw project

Alle keuzes die worden gemaakt in de planvorming worden financieel inzichtelijk gemaakt in de grondexploitatie. Grondexploitatie geeft binnen planeconomie dus een prognose van het financiële resultaat van uw project. Onze planeconomen zorgen dat alles inzichtelijk is zodat u de mogelijkheden in kaart heeft. Tijdens de uitvoer is grondexploitatie een instrument om het budget te beheersen. De planeconomen van PAS bv zijn hier als geen ander in thuis.

 

Planeconomen PAS bv: Ervaring met Risicomanagement

Het alleen in kaart brengen van kansen en risico’s is binnen planeconomie niet voldoende. Er moet immers op geanticipeerd worden. Risicomanagement is binnen planeconomie ontzettend belangrijk. Door bij aanvang van ontwikkelingen alert te zijn, kan hier in een vroeg stadium op geanticipeerd worden en kunnen onze planeconomen tijdig beheersmaatregelen nemen. Onze planeconomen gebruiken een Monte Carlo-analyse zodat u alles tot in detail inzichtelijk krijgt. Met de Monte Carlo-analyse krijgt u inzicht in de bandbreedte van de opbrengst van de laatste ontwikkelingen.

Planeconomie en Duurzame Projecten

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Heeft u met uw project ambities voor duurzaamheid? PAS bv vertaalt uw ambities graag naar de grondexploitatie. Of het nu gaat om energienormering, civieltechnische uitgangspunten, of juist de flexibiliteit van bouwwerk en functie. PAS bv heeft tevens grondig onderzoek gedaan naar de effecten van duurzaam bouwen op de residuele grondwaarde. Laat u daarom bijstaan door de professionals van Planeconomie Adviesbureau PAS bv!

Stock photo Breda zonsondergang

Planeconomie en Demografische Krimp

Heeft u als gemeente te maken met demografische krimp? Ook dan kan PAS bv u voorzien van professioneel advies. Samen met de provincie Gelderland, de SEV en de gemeente Bronckhorst heeft PAS bv de methode ‘Krimp Beheersbaar Begeleiden’ ontwikkeld. Eén van de onderdelen van de methode ‘Krimp Beheersbaar Begeleiden’ is een rekenmodel om zowel op lokaal als op provinciaal niveau onderbouwde keuzes te maken om zo de krimp te beheersen. Aangezien wij landelijk actief zijn kan PAS bv ook voor uw gemeente van toegevoegde waarde zijn!

 

Staat u aan de vooravond van een nieuw project? En kunt u daarbij de hulp gebruiken van een ervaren planeconoom? Schakel Planeconomie Adviesbureau PAS bv in! Wij zijn  gespecialiseerd in planeconomie, gebiedsontwikkeling, grondbeleid en omgevingsrecht. Velen gingen u al voor. Benieuwd naar wat de planeconomen van PAS bv voor u kunnen betekenen? Stuur dan een e-mail naar info@pasbv.nl. Liever direct contact? Bel 0598 61 23 80 voor ons kantoor in Groningen of 030 63 53 400 voor onze locatie in Houten.

Martijn Kooiman

Home > Vakgebieden > Planeconomie