Omgevingsrecht

OVERIGE VAKGEBIEDEN

PAS bv adviseert u ook bij het kostenverhaal Omgevingswet

Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft PAS bv voor diverse gemeenten een exploitatieplan opgesteld, ontwikkelaars ondersteund in het kader van kostenverhaal en second opinions uitgevoerd. Onder de Omgevingswet en de doorgevoerde wijzigingen ten aanzien van het kostenverhaal blijven wij dit doen.

Bouwplannen moeten afgestemd zijn op de mogelijkheden van het omgevingsplan. Wanneer dit niet het geval is zal het omgevingsplan moeten worden gewijzigd of kan de Buitenplanse Omgevingsactiviteit (BOPA) worden toegepast. De toepassing van het kostenverhaal zijn hierbij uitgebreid.

In deze gevallen blijft, ook onder de Omgevingswet, het uitgangspunt dat een gemeente verplicht is de kosten voor investeringen in de publieke voorzieningen op de initiatiefnemer te verhalen. Dit kan via het publiekrechtelijke – en/of privaatrechtelijke spoor.

Privaatrechtelijk kostenverhaal

Het privaatrechtelijke kostenverhaal heeft in de praktijk, net als onder de Wro, de voorkeur boven het publiekrechtelijke kostenverhaal. Bij privaatrechtelijk kostenverhaal sluiten gemeente en een initiatiefnemer van de bouwactiviteit een overeenkomst met afspraken over de bouwactiviteit en het kostenverhaal.

Publiekrechtelijk kostenverhaal

Is het niet mogelijk om een overeenkomst af te sluiten, dan kan de gemeente de kosten publiekrechtelijke verhalen. Het moet dan gaan om:

  • Een bouwplan
  • Kostenverhaalplichtige activiteiten

De regels over het kostenverhaal neemt de gemeente dan op in een omgevingsplan of bij een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Deze regels zien op:

  • Welke kosten worden verhaald.
  • Hoe die kosten over de bouwactiviteiten in het gebied worden verdeeld.
  • Hoe en wanneer een eindafrekening plaatsvindt.
Omgevingsrecht advies

“Erg tevreden over de inhoudelijke werkzaamheden en de goede samenwerking. De adviseurs van PAS bv zijn communicatief vaardig en proactief en brengen een positieve sfeer mee. “

Reinier Antonides, Teamleider/ -coach Vastgoed en Grondzaken, Gemeente Westerkwartier.

Lees meer over wat anderen vertellen over Pas BV

PAS bv als uw adviseur

De adviseurs van PAS bv zijn zeer ervaren in het begeleiden en onderbouwen van een juiste toepassing van het kostenverhaal en ondersteunen gemeenten, projectontwikkelaars en particulieren bij hun vraagstukken op dit gebied. U kunt hierbij altijd bouwen op gedegen én professioneel advies. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het onderhandelen en het opstellen van anterieure overeenkomsten. Meer weten over onze werkwijze? Neem contact met ons op!

Staat u aan de vooravond van een nieuw project? En kunt u daarbij de hulp gebruiken van een ervaren planeconoom? Schakel Planeconomie Adviesbureau PAS bv in! Wij zijn  gespecialiseerd in  planeconomiegebiedsontwikkelinggrondbeleid en omgevingsrechtVelen gingen u al voor. Benieuwd naar wat de planeconomen van PAS bv voor u kunnen betekenen? Stuur dan een e-mail naar info@pasbv.nl. Liever direct contact? Bel 0598 61 23 80 voor ons kantoor in Groningen of 030 63 53 400 voor onze locatie in Houten.

Martijn Kooiman

Home > Vakgebieden > Omgevingsrecht