Cursus Planeconomie en Vastgoedrekenen

Wilt u uw kennis op het gebied van grondbeleid, grondexploitaties en vastgoedrekenen verdiepen of aanvullen? Heeft u behoefte aan een opfriscursus rekenmodellen of risicomanagement? Dan is de driedaagse cursus Planeconomie en Vastgoedrekenen iets voor u.

Interessant voor: Junior planeconomen, projectleiders gebiedsontwikkeling, managers gebieds- of stedelijke ontwikkeling, controllers en beleidsmedewerkers

Datum & tijdstip: 14 tot en met 16 maart

Locatie: Kantoor van PAS bv: Stationserf 97, 3991 KX Houten

Kosten: € 1.750,- per persoon excl. BTW en inclusief lunch

Trainers: Jan-Hans Jonker, Lars Paulussen en Nick van Lenthe

Aanpak: Aanpak in kleine groepjes van 6 tot 10 personen aan de slag met theorie casuïstiek

Download het aanmeldformulier

Driedaagse cursus

Tijdens deze intensieve driedaagse cursus Planeconomie en Vastgoedrekenen leert u de belangrijke essentials van het vak Planeconomie en Vastgoedrekenen. De cursussen van PAS bv zijn pragmatisch en zijn gericht op directe toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk van gebiedsontwikkeling. De cursus Planeconomie en Vastgoedrekenen wordt door het jaar heen verschillende keren georganiseerd.

 

Inhoud cursus Planeconomie en Vastgoedrekenen

Tijdens de driedaagse cursus wordt uw kennis op het gebied van planeconomie en vastgoedrekenen bijgespijkerd door onder andere twee specialisten van PAS bv.

 

Dag 1: Grondbeleid, Wro en governance

Hoe werkt de systematiek van de grondexploitatiewet en wat is het belang van een nota Bovenwijkse voorzieningen? Wat zijn de gevolgen van de Nieuwe Omgevingswet? Welke relevante ontwikkelingen kunnen we verwachten? Jan-Hans Jonker is specialist grondbeleid en Wet Ruimtelijke Ordening. Tijdens de eerste dag van de cursus neemt hij u mee in de wereld van de verschillende vormen van grondbeleid en de samenwerkingsvormen die daarbij komen kijken. Hij legt uit welke voor- en nadelen er kleven aan de verschillende vormen en welk instrumentarium een gemeente heeft om het grondbeleid uit te voeren.

 

Dag 2: Grondexploitatie en Rekenmodellen

Welke informatie heb je nodig om een gedegen grondexploitatie te kunnen maken? Hoe zit een grondexploitatie precies in elkaar en welke vragen moet je stellen om de juiste informatie te kunnen verwerven? Lars Paulussen is senior planeconoom en spijkert op de tweede dag van de cursus uw kennis bij op het gebied van grondexploitaties en rekenmodellen.

Bovendien leert Lars u de finesses van renteberekening, eindwaarde en netto contante waarde. Aan het einde van deze dag begrijpt u wat een Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) is en wat de relatie is tussen grondexploitatie, budgetbeheer, actualisaties, herzieningen, MPG en de planning- en controlcyclus.

 

Dag 3: Vastgoedrekenen en Risicomanagement

De derde dag van deze meerdaagse cursus staat in het teken van Vastgoedrekenen en Risicomanagement. Een senior adviseur bij PAS bv leert u hoe je een kostenopzet maakt voor vastgoed (toepassen kengetallen voor bouwkosten en bijkomende kosten, algemene kosten en winst en risico) en welke manieren van rekenen passen bij de verschillende fasen van het vastgoedontwikkelingsproces.

Ook bent u na deze dag in staat om een residuele grondwaardeberekeningen op te stellen en een bedrijfswaardeberekening te interpreteren. Het onderdeel ‘Risicomanagement’ komt naar voren in de lesstof over het opstellen van een risicoanalyse. Ook leert u hoe u beheersmaatregelen voor deze risico’s kunt formuleren, optimalisatievoorstellen kunt doen en kansen kunt benutten.

Wij volgen de RIVM richtlijnen

PAS bv houdt de ontwikkelingen rond corona en de verscherpte maatregelen nauwlettend in de gaten. Mochten de maatregelen verder verscherpt worden brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte van het wel of niet doorgaan van de cursus. Verder dient u zich bij deelname aan de volgende richtlijnen te houden:

  • We schudden geen handen.
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog of papieren zakdoek.
  • Voor binnenkomst de handen wassen en desinfecteren met handgel.
  • Groepsgroottes zijn beperkt.
  • Deelnemers zitten allemaal op 1,5 meter afstand.
  • Symptomen? Blijf thuis.

Interesse?

Interesse in de driedaagse cursus? Laat het ons weten! Wilt u meedoen met de cursus vul dan het cursus formulier in, stuur ons een mail of klik op het onderstaande contact formulier. Graag mailen naar info@pasbv.nl.

Martijn Kooiman

Home > Cursusaanbod > Curcus Planeconomie en Vastgoedrekenen