Nieuws

Risico-inventarisatie

Risico’s geïnventariseerd, maar hoe nu verder?

Risicomanagement bij Gemeenten Het begin van een kalenderjaar staat voor veel planeconomen in het teken van de actualisatie van de grondexploitaties, herzieningen van de grondprijsbrieven en het aanleveren van de stukken voor de jaarrekening. Er wordt teruggeblikt op de marktontwikkelingen van het voorgaande jaar en marktanalyses worden doorgespit om zo een gedegen inschatting te maken…

Lees meer
Gentrificatie in de stad

Gentrificatie en grondexploitatie

Gentrificatie is een opvallend fenomeen dat in veel stedelijke gebieden wordt waargenomen. Gentrificatie verwijst naar de instroom van jonge en vaak goed opgeleide huishoudens naar binnenstedelijke buurten die vroeger bewoond werden door oudere huishoudens met een lager inkomen. Gebiedsontwikkeling kan veel invloed hebben op de mate van gentrificatie in een stedelijk gebied. Het verwerven van…

Lees meer
Afbeelding Waterwonen drijvende steden

Drijvende Steden: de toekomst van Nederland?

Nederland staat voor de uitdaging van toenemende overstromingsrisico’s door de verwachte stijging van de zeespiegel en extreme neerslag. In een poging om te anticiperen op deze bedreigingen, hebben Martijn Kooiman, Arjan Hollemans en Wouter Berk, adviseurs van PAS bv, bijgedragen aan een baanbrekend onderzoek naar drijvende steden. Dit onderzoek heeft als doel de volledige stad…

Lees meer
Transformatie bedrijvenlocaties

Het groeiende spanningsveld op de beschikbare ruimte in de stad

De lage rentes, stijgende bevolkingsaantallen en slechte doorstroming hebben de afgelopen jaren voor een grote woningnood gezorgd in Nederland. Gemeentes kiezen er dan ook steeds vaker voor prioriteit te geven aan woningbouw, in de stad. Een voorbeeld hiervan is de transformatie van binnenstedelijke bedrijvenlocaties die worden getransformeerd naar woningbouwlocaties. Dit resulteert dan wel in een…

Lees meer
Sociale huurwoningen

30% sociale huur in 2030!

30% sociale huur in elke gemeente in 2030, dat is het streven van minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening Hugo de Jonge. In een poging de woningmarkt in deze tijden van woningnood betaalbaar en bereikbaar te houden voor iedereen heeft minister de Jonge deze doelstelling opgesteld. Daarnaast zal dit streven leiden tot een ‘evenwichtigere nationale…

Lees meer

Home > Nieuws