Nieuws

Stikstofproblematiek legt bouwprojecten stil

De stikstofproblematiek houdt Nederland nog altijd in zijn greep. Zo is in veel Natura 2000-gebieden al jarenlang sprake van een overschot aan stikstof. Dat komt bijvoorbeeld door mest van landbouwbedrijven en door uitstoot van industrie en auto’s. Dit is natuurlijk hartstikke schadelijk voor de natuur. Hierdoor komen veel projecten in deze gebieden stil te liggen. Ook levert de….

Lees meer

Aanpak taxatieproces bij ruimtelijke ontwikkeling: maken of breken

Binnen onze altijd dynamische branche spelen taxaties een belangrijke rol. Zelfs zo belangrijk dat ze een project echt kunnen maken of breken. Want zonder taxatie kun je er als Adviseur, Planeconoom of Manager Gebiedsontwikkeling niet van uitgaan dat je aan een haalbaar project werkt. Toch heb ik met mijn eigen ogen gezien dat er op het gebied van taxaties en prijsvorming regelmatig dingen gebeuren….

Lees meer

Plankosten bij particuliere initiatieven: te vaak onduidelijkheden

Steeds vaker krijgt PAS bv de vraag van gemeenten op welke wijze zij om moeten gaan met plankosten bij particuliere initiatieven. Wanneer een particulier een bouwplan heeft dient hij bij de gemeente een schetsplan in en wil hiervoor de planologische medewerking. Hierbij vergeet de initiatiefnemer vaak dat, ook al is de gemeente het bevoegd orgaan voor planologische besluiten…..

Lees meer

Gebiedsontwikkeling kickstart: maakt van ieder plan een succes

U hoort en leest het dagelijks in het nieuws: de vraag naar woningen is groot in Nederland. Het kabinet wil daarom tussen 2020 en 2025 ieder jaar 75.000 woningen bouwen, zodat aan de vraag voldaan kan worden. Een pittige uitdaging die veel vraagt van het gemeentelijk apparaat, ontwikkelaars en bouwbedrijven. Gebiedsontwikkelend Nederland is dan ook op volle kracht aan het draaien om….

Lees meer

Home > Nieuws