Nieuws

VNG jaarcongres

PAS bv op het VNG Jaarcongres (Stand 29)

De gemeenten Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Gouda en Gemeente Woerden organiseren op 25 en 26 juni 2024 het VNG Jaarcongres bij Hoogeveen Plants in Hazerswoude-Dorp. Tim Dijkhuis en Martijn Kooiman zijn namens PAS bv aanwezig, 📍Stand 29. Graag vertellen wij meer over ons succesvolle traineeship planeconomie en gebiedsontwikkeling. Ook beantwoorden wij al jouw…

Lees meer
Verdichting rondom stations groot

Verdichting rondom het station

De afgelopen decennia heeft de stedelijke ontwikkeling ingrijpende veranderingen ondergaan, met een groeiende nadruk op duurzaamheid, mobiliteit en leefbaarheid. Een essentieel onderdeel van deze transformatie is de toenemende verdichting rondom trein- en metrostations. Deze ontwikkeling heeft het potentieel om steden efficiënter, milieuvriendelijker en aangenamer te maken. Het station kan vaak dienen als de welkome entree…

Lees meer
integrale gebiedsontwikkeling vs organische gebiedsontwikkeling

Kostenverhaal onder de Omgevingswet

Wat zal in de praktijk eerder gebruikt worden integrale of organische gebiedsontwikkeling? Onder het kostenverhaal binnen de gebiedsontwikkeling wordt verstaan het verhalen van kosten die door een gemeente worden gemaakt. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld kosten voor het saneren van gronden, het aanleggen van wegen, riolering, groenvoorzieningen en de plankosten. De gemeente is verplicht…

Lees meer

Transformatie in Landelijke Gebieden: Een casus over Erfdelen

(blog op basis van een scriptieonderzoek van Jan van Boven) In Nederland ondergaan de landelijke gebieden, die traditioneel centraal staan in de agrarische bedrijvigheid, een ingrijpende verandering. Door de invloed van nationale milieudoelstellingen en regelgeving is de agrarische sector genoodzaakt zichzelf opnieuw uit te vinden. Deze verandering zorgt ervoor dat veel traditionele boerderijen hun deuren…

Lees meer
Mobility Hubs

Mobility Hubs in gebiedsontwikkeling: 10 ‘Learnings’ voor een robuuste Businesscase!

Mobility Hubs zijn cruciaal in de transitie naar duurzame stedelijke ontwikkeling. Deze hubs, variërend van multifunctionele knooppunten tot geavanceerde parkeeroplossingen, beantwoorden aan de veranderende behoeften in autogebruik, bieden alternatieven voor traditioneel vervoer, en dragen bij aan de intensivering van gebiedsontwikkelingen. Maar wat is een Mobility Hub? Is dit anders dan een parkeergarage? Of is het…

Lees meer
Risico-inventarisatie

Risico’s geïnventariseerd, maar hoe nu verder?

Risicomanagement bij Gemeenten Het begin van een kalenderjaar staat voor veel planeconomen in het teken van de actualisatie van de grondexploitaties, herzieningen van de grondprijsbrieven en het aanleveren van de stukken voor de jaarrekening. Er wordt teruggeblikt op de marktontwikkelingen van het voorgaande jaar en marktanalyses worden doorgespit om zo een gedegen inschatting te maken…

Lees meer
Gentrificatie in de stad

Gentrificatie en grondexploitatie

Gentrificatie is een opvallend fenomeen dat in veel stedelijke gebieden wordt waargenomen. Gentrificatie verwijst naar de instroom van jonge en vaak goed opgeleide huishoudens naar binnenstedelijke buurten die vroeger bewoond werden door oudere huishoudens met een lager inkomen. Gebiedsontwikkeling kan veel invloed hebben op de mate van gentrificatie in een stedelijk gebied. Het verwerven van…

Lees meer

Home > Nieuws