Nieuws & blogsPAS bv team 2023 traineeship planeconomie

Deze ochtend ben ik op tijd opgestaan aangezien mijn eerste afspraak om 9 uur is gepland. Maandag is mijn vaste “in huis” dag bij één van mijn opdrachtgevers waar ik (Lars Paulussen) als adviseur planeconomie samen met PAS-collega Ivo twee dagen per week werkzaam ben. Inmiddels leert de ervaring dat deze vaste dag in huis bij de opdrachtgever resulteert in een dag met meerdere (deels niet vooraf geplande) overleggen over de verschillende projecten die binnen deze gemeente spelen, dus het belooft een drukke dag te worden.

Gelukkig is het wegens de vakantieperiode minder druk op de weg en heb ik geen last van files waardoor ik iets na half negen het gemeentehuis binnenloop en met een bakje koffie naar mijn eerste afspraak ga.

Overleg op het gemeentehuis

Het eerste overleg is met de projectleider van een klein CPO-project van vijf woningen en heeft tot doel te komen tot een goede bepaling van de door de gemeente te verhalen kosten volgend uit de beoogde bestemmingswijziging. Samen vullen we de nieuwe plankostenscan in om zo een goede indicatie te kunnen krijgen voor de te verhalen kosten. Afgesproken wordt dat de projectleider deze indicatie terugkoppelt naar de initiatiefnemers als input voor de te sluiten overeenkomst.

Na dit korte overleg loop ik naar de afdeling waar ik mijn werkplek heb. Wanneer mijn computer is opgestart en ik mijn mails heb gecheckt (niet vergeten straks nog even een andere opdrachtgever te bellen om zijn vraag over zijn project te beantwoorden), is het alweer tijd voor mijn volgende overleg. Dit is het reguliere afstemmingsoverleg planeconomie dat we iedere week hebben. Naast het kort bespreken van de stand van zaken van de verschillende projecten, staat ook de recent door Ivo afgeronde MPG-rapportage en de actualisatie van de gemeentelijke grondprijzenbrief op de agenda. Met de laatste aanpassingen nu verwerkt, is de MPG-rapportage klaar voor verdere bestuurlijke behandeling. De concept geactualiseerde grondprijzenbrief is inmiddels ook met de verantwoordelijk wethouder besproken en dient op onderdelen nog te worden aangepast. Hierover is later vandaag een overleg ingepland.

Werken aan de ontwikkeling van PAS bv als opleidingscoördinator

Teruglopend vanuit dit overleg word ik gebeld door één van de externe docenten van de traineeopleiding die we binnen PAS verzorgen voor onze trainees. Hij wil graag een moment inplannen met mij als opleidingscoördinator om de inhoud van zijn module verder te bespreken. Het komt goed uit dat hij me belt aangezien ik hem ook wilde vragen een module in te vullen voor onze recent gestarte interne opleiding voor onze medior adviseurs, dus dat kunnen we dan meteen meenemen. Gelukkig komen we snel tot een afspraak in onze (volle) agenda’s.

Het zijn van opleidingscoördinator voor de interne opleidingen is een erg bevredigende neventaak naast mijn reguliere werkzaamheden als adviseur. Inmiddels zijn er meerdere traineeklassen (met verschillende startmomenten) en één mediorenklas die op dit moment lopen. Sinds een paar jaar heeft PAS ingezet op het zelf opleiden van planeconomisch adviseurs en dat werpt inmiddels zeker zijn vruchten af. Bij PAS bv staan onder andere de kernwaarden “delen van kennis” en “altijd blijven leren” centraal in de bedrijfscultuur. Dit uit zich niet enkel in de interne opleidingstrajecten, maar ook in het verzorgen van externe opleidingen, regelmatige opleidingsavonden en de verschillende PAS-dagen.

Lars Paulussen PAS bv
PAS bv team 2023 traineeship planeconomie

Een rondje lopen langs een PAS bv gebied

Inmiddels is het tijd om even snel het centrum in te lopen om iets voor de lunch te halen, maar veel tijd heb ik niet aangezien om één uur alweer het volgende overleg gepland staat.  Het is, eindelijk, prachtig weer vandaag dus lekker even naar buiten is dan erg prettig. Wat leuk is om te zien tijdens het lopen van een rondje is dat één van de projecten de herontwikkeling van het centrumgebied is waar binnenkort ook echt gestart gaat worden. Bij één van de te slopen gebouwen staan inmiddels al bouwhekken en is de aannemer begonnen met “oogsten”. Inderdaad “oogsten”, want met het oog op hergebruik van vrijkomende bouwmaterialen wordt hier niet traditioneel de sloopkogel gehanteerd, maar wordt het gebouw eigenlijk gedemonteerd.

Weer verder met overleg

Terug in het gemeentehuis, snel mijn laptop gepakt en samen met een gemeentelijke collega naar het volgende overleg. Dit keer met de accountant die in het kader van de controle van de jaarrekening één van de grotere projecten binnen de gemeente door wil nemen. Voor dit project is vorig jaar de grondexploitatie vastgesteld waardoor de grondexploitatie van dit project nu voor het eerst meedraait in de jaarrekening. Dit project betreft de volgende uitbreidingswijk voor deze gemeente en is met meer dan 1.000 woningen zeker een aanzienlijk project. Complicerende factor is het feit dat het project zowel een actief deel, als een faciliterend deel kent, terwijl wel sprake dient te zijn van een integrale ontwikkeling. Tevens is aan het project een Wbi-subsidie toegekend. Na een korte voorstelronde, licht ik op hoofdlijnen de onderliggende berekeningen toe en beantwoord ik de eerste vragen van de accountant. Afgesproken wordt dat de accountant, na bestudering van de onderliggende stukken, zijn verdere vragen per mail zal stellen en dat ik, in overleg met de collega’s van de gemeente, voor de beantwoording zal zorgen. Ik ben wel benieuwd met welke vragen de accountant gaat komen, de ervaring leert dat zaken die voor ons als planeconomen als zeer vanzelfsprekend worden gezien, dat niet altijd zijn vanuit het perspectief van een accountant. Gelukkig lukt het eigenlijk altijd wel om tot de juiste beantwoording te komen, dus dat zal ook nu wel weer lukken.

Het overleg met de accountant is iets uitgelopen, dus direct door naar het laatste overleg van de dag, de verdere afstemming over de te actualiseren grondprijzenbrief met de collega van grondzaken. Eén van de aandachtpunten is nog hoe om te gaan met de nieuwe grondprijzen in relatie tot al lopende projecten. Al brainstormend komen we samen tot een naar onze mening werkbare oplossing gerelateerd aan de hardheid van het betreffende project en de met partijen gemaakte afspraken. De collega van grondzaken zal hiervoor een tekstvoorstel doen en ook verder intern bespreken.

Tijd voor de opleidingsavond

Daarna is het tijd om te vertrekken naar het kantoor van PAS bv in Houten voor de interne opleidingsavond (die eens per kwartaal op een maandagavond plaatsvindt). Onderweg bel ik nog even met de projectleider van een andere opdrachtgever naar aanleiding van zijn mail van vanochtend. Hij meldt dat hij inmiddels van het externe bureau de financiële doorrekening van de parkeerexploitatie van de nieuwe parkeervoorziening in het project heeft ontvangen en aan mij heeft doorgestuurd. Hij vraagt of het mij lukt deze voor woensdag, mijn vaste dag bij deze opdrachtgever, door te nemen. Dit zodat hij woensdag een overleg kan inplannen met de collega van parkeerbeheer en de externe adviseur. Gelukkig heb ik morgen nog wat ruimte in mijn agenda om dit op te pakken, dus wat mij betreft kan dit overleg woensdag worden ingepland. Ik ben wel benieuwd naar de berekening, maar dat zie ik morgen wel.

Rond 17.30 kom ik aan op kantoor, precies op tijd want het eten is zojuist bezorgd. Om 19.00 uur start de opleidingsavond. Vandaag een externe spreker over “netcongestie”, een uitdagend vraagstuk waar ook wij vanuit PAS steeds vaker mee te maken krijgen en wat de nodige gevolgen kan hebben voor niet alleen de voortgang maar ook de financiële haalbaarheid van projecten. Aan de hand van een concrete ontwikkeling vertelt de spreker hoe binnen die ontwikkeling bepaalde oplossingen zijn gezocht en gevonden. Erg interessant en zeker ook bruikbaar binnen een aantal van onze projecten. Ook de gedachtewisseling met collega’s over dit onderwerp is interessant.

Iets na 21.00 uur ronden we de opleidingsavond af en vertrek ik na een intensieve maar zeker ook interessante dag weer huiswaarts. In de auto de playlist “Top 2000” aan om het hoofd weer even leeg te maken. Het was weer een mooie dag!

Ook werken bij PAS bv?

Werken bij PAS bv biedt een dynamische en stimulerende omgeving waarin persoonlijke en professionele groei centraal staan. Met onze kennis van de markt en jarenlange ervaring met financiële modellen begeleiden de adviseurs van PAS bv gemeenten, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties op het gebied van planeconomiegebiedsontwikkelinggrondbeleid en omgevingsrecht. We hebben momenteel verschillende vacatures openstaan voor gedreven professionals die ons team willen versterken. Of je nu interesse hebt in een rol als adviseur planeconomie, projectleider of een andere functie, bij PAS bv krijg je de kans om aan innovatieve projecten te werken en bij te dragen aan stedelijke ontwikkeling. Bekijk onze vacatures en solliciteer op een passende functie! Stuur een mail naar info@pasbv.nl of bel naar 0598 61 23 80 voor onze locatie in Groningen of 030 63 53 400 voor onze locatie in Houten.