Transformatie bedrijvenlocaties

Het groeiende spanningsveld op de beschikbare ruimte in de stad

De lage rentes, stijgende bevolkingsaantallen en slechte doorstroming hebben de afgelopen jaren voor een grote woningnood gezorgd in Nederland. Gemeentes kiezen er dan ook steeds vaker voor prioriteit te geven aan woningbouw, in de stad. Een voorbeeld hiervan is de transformatie van binnenstedelijke bedrijvenlocaties die worden getransformeerd naar woningbouwlocaties. Dit resulteert dan wel in een…

Sociale huurwoningen

30% sociale huur in 2030!

30% sociale huur in elke gemeente in 2030, dat is het streven van minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening Hugo de Jonge. In een poging de woningmarkt in deze tijden van woningnood betaalbaar en bereikbaar te houden voor iedereen heeft minister de Jonge deze doelstelling opgesteld. Daarnaast zal dit streven leiden tot een ‘evenwichtigere nationale…

Leeg winkelpand herstructurering binnenstad

Levendige stadsharten door herstructurering

De levendigheid en levensvatbaarheid van de stadsharten zijn de afgelopen jaren allesbehalve verbeterd. Dit komt doordat de leegstand van winkelvastgoed in Nederland in het verleden sterk is gestegen. CBRE (marktleider op het gebied van commercieel vastgoed) heeft in 2020 aangegeven dat de organisatie verwacht dat het aantal vierkante meters winkelvastgoed met 25 procent zal afnemen…

Regeerakkoord woningmarkt

Het regeerakkoord en de woningmarkt

De kogel is door de kerk. Het nieuwe regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijkend naar de toekomst’ is gepresenteerd. Wat betekent dit in de eerste plaats voor de woningbouw en woningmarkt de aankomende 4 jaar en op welke manier ondervinden gemeenten, corporaties, beleggers, gebruikers en planeconomen hier de gevolgen van? Regeerakkoord moet voor ruimte zorgen op…