Advies Gebiedsontwikkeling & Planeconomie

ONZE VAKGEBIEDEN

Vakgebieden Adviesbureau PAS bv: van planeconomie tot gebiedsontwikkeling & van grondbeleid tot omgevingsrecht

Een nieuw project heeft sturing nodig op verschillende vlakken, bijvoorbeeld op de financiële haalbaarheid. Kunt u daar hulp bij gebruiken? De adviseurs en planeconomen van PAS bv begeleiden u graag! Met ruim 30 jaar ervaring streven wij naar succesvolle projecten op het gebied van planeconomie, gebiedsontwikkeling, grondbeleid, omgevingsrecht en projectmanagement. Lees hieronder hoe wij binnen onze vakgebieden tot het meeste optimale resultaat komen. Zowel bij grootschalige als bij kleinschalige projecten kunnen wij perfect advies gebiedsontwikkeling en planeconomie verzorgen!

Planeconomie: advies is de basis van iedere gebiedsontwikkeling

Planeconomie vormt een belangrijke basis voor iedere gebiedsontwikkeling. Onze planeconomen trachten al uw idealen te verwerken in een concreet planeconomisch adviesplan waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden, kansen en risico’s. Indien nodig wordt hier op geanticipeerd met risicomanagement. Kenmerkend voor planeconomie is het brede werkveld. Civieltechnische uitgangspunten, parameters, planoptimalisaties, risicoanalyses, fasering, weerstandsvermogen, plankosten, financieringsvormen en samenwerkingsmodellen zijn allen belangrijke onderdelen. Kortom: vanaf de planvorming en de eerste stedenbouwkundige schetsen zijn onze planeconomen een goede sparringpartner als het gaat om de financiële haalbaarheid van uw planeconomie plannen. Lees meer over planeconomie.

Gebiedsontwikkeling: duurzaam proces

Advies gebiedsontwikkeling gaat niet alleen om berekeningen. PAS bv ziet dit als een duurzaam proces. De levensduur en toekomstwaarde van een gebied zijn daarom het uitgangspunt van planvorming. Als Adviesbureau Gebiedsontwikkeling begeleiden wij u graag bij het gehele traject. We stellen intensieve samenwerking voorop en zo ontstaat er bij advies gebiedsontwikkeling ruimte voor creatieve ideeën en verrassende invalshoeken. Worden ontwikkelingen kleinschalig geïnitieerd? Met organische gebiedsontwikkeling zorgen we dat complexe opgaven en hoge ambities vertaald worden naar maatwerkoplossingen. Lees meer over gebiedsontwikkeling.

“De adviseur van PAS bv is inhoudelijk zeer goed op de hoogte en een pijler onder de organisatie. Een kritische volger van alles wat speelt.”

Leo van der Ree, Directeur, Technology Base Twente

Lees meer over wat anderen vertellen over Pas BV

Grondbeleid & Faciliterend grondbeleid

Met grondbeleid worden ruimtelijke doelstellingen behaald. De adviseurs van PAS bv hebben veel ervaring en kunnen daardoor perfect de belangen afwegen van alle betrokken stakeholders. Bovendien zijn zij goed op de hoogte van de besluitvormingsprocessen binnen gemeentes. Goede communicatie legt hierbij de basis voor een succesvol project. PAS bv heeft daarnaast niet alleen kennis in huis over grondbeleid. Onze adviseurs geven u ook graag advies over faciliterend grondbeleid (ook wel passief grondbeleid) en stedelijke herkaveling. Ten slotte krijgt vastgoedontwikkeling veel aandacht en wordt o.a. marktonderzoek uitgevoerd. De op basis hiervan gemaakte keuzes dragen bij aan een geslaagd project! Lees meer over grondbeleid.

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht zorgt dat onze leefomgeving niet wordt aangetast. Maak gebruik van onze jarenlange ervaring en laat u informeren over het groot aantal wetten en regels. De gebiedsontwikkeling adviseurs en planeconomen van PAS bv zijn bijvoorbeeld zeer ervaren in het begeleiden van planologische procedures. Ook zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent omgevingsrecht en mogelijke omgevingsvergunningen die u moet aanvragen. Sinds 2024 is de omgevingswet ingevoerd. Met onze kennis en expertise kunnen wij u hier optimaal mee begeleiden. Lees meer over omgevingsrecht.

Projectmanagement

In het gehele traject van organisatie en planvorming, tot communicatie, uitvoer en beheer: projectmanagement binnen gebiedsontwikkeling is aan onze adviseurs besteed. Zij zorgen ervoor dat het financiële plaatje van projecten klopt en (openbare) ruimtes optimaal benut worden. Lokale omstandigheden en/of externe factoren worden hierbij niet uit het oog te verloren. Dit doen ze door gevraagd én ongevraagd advies te geven met een flinke dosis creativiteit. Goed om te weten: U kunt de projectmanagers van PAS bv voor een langere periode inschakelen, direct bij aanvang of op een later punt in het traject. Lees meer over projectmanagement.

Martijn Kooiman

Home > Vakgebieden