Risicomanagement

OVERIGE VAKGEBIEDEN

Het belang van risicomanagement voor uw project

Risicomanagement voor (gemeentelijke) grondexploitaties is van belang voor de beheersing van projecten, daarnaast is risicomanagement een belangrijk onderdeel bij de verantwoording voor de accountant. Het is goed om hier vanaf initiatief tot aan uitvoering voldoende aandacht aan te besteden. Projecten hebben doorgaans een lange looptijd, waarin zich veel onzekerheden kunnen voordoen. Dit kan bijvoorbeeld kleinschalig op projectniveau voorkomen, maar dit kan ook grootschalig op macro-economisch niveau plaatsvinden. De onzekerheid of deze veranderingen zich voordoen hebben veelal een groot effect op het resultaat van een grondexploitatie. Het optreden van deze risico’s kan leiden tot hogere kosten en vertraging. Om deze nadelige gevolgen inzichtelijk te maken en wellicht te voorkomen is goed risicomanagement benodigd.

Risicomanagement specialisten grondexploitaties

Binnen PAS bv zijn ervaren risicomanagement specialisten werkzaam die u kunnen helpen bij het uitvoeren van uw risicoanalyse en het opstellen van beheersmaatregelen. Met hun opgedane kennis bij verschillende gemeenten, brede planeconomische deskundigheid en ervaring met eerdere risicoanalyses, kunnen zij uw projecten voorzien van passend risicomanagement zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

“Erg tevreden over de inhoudelijke werkzaamheden en de goede samenwerking. De adviseurs van PAS bv zijn communicatief vaardig en proactief en brengen een positieve sfeer mee. “

Reinier Antonides, Teamleider/ -coach Vastgoed en Grondzaken, Gemeente Westerkwartier.

Lees meer over wat anderen vertellen over Pas BV

Ervaringen projecten

PAS bv heeft een lange geschiedenis als het gaat om het uitvoeren van risicoanalyses. Zo voeren wij al meerdere jaren de risicoanalyses uit voor de gemeenschappelijke regelingen Nieuw Reijerwaard en Technology Base (voormalig vliegbasis Twente) en hebben wij onder andere losse analyses en adviesklussen uitgevoerd voor de gemeenten Hardenberg en Nijkerk. Deze opgedane kennis en ervaringen kunnen wij inzetten voor uw grondexploitaties. Of het nu gaat om samen met de gemeente de risico’s in kaart te brengen en de beheersmaatregelen opstellen, of dat wij de effecten van de aangeleverde risico’s doorrekenen middels een Monte Carlo Analyse. De risico-experts van PAS bv kunnen u hierbij helpen.

Staat u aan de vooravond van een nieuw project? En kunt u daarbij de hulp gebruiken van een ervaren planeconoom? Schakel Planeconomie Adviesbureau PAS bv in! Wij zijn  gespecialiseerd in planeconomie, gebiedsontwikkelinggrondbeleid en omgevingsrechtVelen gingen u al voor. Benieuwd naar wat de planeconomen van PAS bv voor u kunnen betekenen? Stuur dan een e-mail naar info@pasbv.nl. Liever direct contact? Bel 0598 61 23 80 voor ons kantoor in Groningen of 030 63 53 400 voor onze locatie in Houten.

Martijn Kooiman

Home > Vakgebieden > Risicomanagement