Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens van kracht. Hierin staat onder meer dat iedere organisatie die persoonsgegevens bewaart een Privacyverklaring moet hebben.
We werkten altijd al volgens de regels van die verordening, maar nu moet het ook worden vastgelegd. Vandaar deze Privacyverklaring.

Als bedrijf verweken wij ook persoonsgegevens. Wij hebben contactgegevens nodig om contact te kunnen opnemen met onze (potentiele) klanten. En voorts zo veel mogelijk gegevens, om onze klanten te kunnen bedienen dan wel te kunnen werven. Daarnaast bewaren wij ook de gesprekken en interviews welke wij voeren met onze klanten. Daar kunnen ook persoonlijke gegevens die ons worden vertelt deel van zijn. Deze gegevens achten wij van belang voor het onderhouden van een goede relatie met onze klanten. Concreet zijn de persoonsgegevens die wij vastleggen:
Naam, telefoonnummer en e-mail, soms het privé adres en bovenstaande.

Het laatste wat wij willen is dat de gegevens die ik van u bewaar op straat komen te liggen. Wij hebben daarom passende technische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen.

Als klant heeft u vanzelfsprekend te allen tijde recht op inzage, rectificatie en aanvulling van uw gegevens.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijs ik naar de website van de autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.