Nieuws & blogsBrownfields afbeelding AI

Nederland, staat voor een grote uitdaging: de schaarste van gronden. Dit speelt vooral een rol in de woningbouw en logistieke sector, waar de behoefte aan uitbreiding en ontwikkeling groot is. Een mogelijke benadering om aan deze behoefte te voldoen, is de herontwikkeling van brownfields. In dit blog duiken we in de factoren die een rol spelen in het beoordelen van brownfields op geschiktheid voor herontwikkeling naar woningbouw of een nieuw bedrijventerrein.

Wat zijn brownfields?

Brownfields zijn onbenutte, verlaten en/of vervallen locaties met potentieel voor hergebruik. Deze locaties bieden kansen voor ontwikkelende bouwers om te investeren in duurzame oplossingen en dragen bij aan de circulaire economie. Het identificeren van geschikte locaties en het begrijpen van de complexiteit van herontwikkeling zijn echter uitdagingen die aangepakt moeten worden.

Brownfields afbeelding AI

Een innovatieve benadering voor brownfield Ontwikkeling

Door een diepgaande analyse van bestaande data en praktijkvoorbeelden is gekeken naar de factoren die een impact hebben op een brownfield ontwikkeling. In mijn onderzoek zijn diverse factoren zoals de oorspronkelijke functie, oppervlakte, locatie, eigendomssituatie, mate van vervuiling en ecologische belasting naar voren gekomen. Door deze factoren kwantitatief en kwalitatief te beoordelen, ontstaat een gestructureerde methode voor het identificeren van potentiële herontwikkelingsprojecten. Eén van de mogelijkheden voor een kwalitatieve en kwantitatieve benadering is het wegen van factoren. Experts uit verschillende velden, waaronder projectontwikkeling, bouw en logistiek, hebben bijgedragen aan de verfijning en optimalisatie van deze factoren door hun kennis en ervaringen te delen.

Weging factoren herontwikkeling brownfields

In dit onderzoek is naar voren gekomen dat bepaalde factoren een grotere rol spelen dan andere. De belangrijkste factoren zijn de eigendomssituatie, de ligging, de kosten en het oppervlakte. Wanneer een brownfield vele eigenaren heeft, kan de ontwikkeling door belangenverstrengeling worden bemoeilijkt. Verder is de factor ligging erg belangrijk. Dit kan de ligging ten opzichte van openbaar vervoer, snelwegen of bijvoorbeeld voorzieningen zijn. De factoren overheidsbeleid, bouwkosten en type brownfield zijn factoren die in mindere mate meewegen in de locatiekeuze van een bedrijf. Overheidsbeleid speelt minder een rol aangezien een circulaire ontwikkeling vaak wordt gestimuleerd door overheden. De bouwkosten spelen geen grote rol bij een brownfieldontwikkeling aangezien deze kosten bij een normale ontwikkeling grotendeels gelijk zijn.

Lokale verschillen binnen Nederland

Schaarste van (ontwikkel-)grond is niet in elke gemeente in Nederland een significant probleem. Het herontwikkelen van brownfields is dan ook met name een methode voor gemeenten die weinig uitbreidingsmogelijkheden hebben binnen de grenzen van de gemeente, voornamelijk de grote en middelgrote steden. Door goed te kijken naar de gemeentegrond aan de hand van verschillende factoren kan de gemeente proactief en snel locaties uitkiezen en prioriteren voor de omgevingsvisies.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Een van de mogelijkheden die de herontwikkeling van brownfields biedt is de herontwikkeling naar mixed-use projecten. Mixed-use projecten zijn ontwikkelingen die een combinatie van residentiële, commerciële, culturele, institutionele of entertainmentfuncties in één ruimte integreren. Brownfields bieden unieke kansen voor deze vorm van herontwikkeling vanwege hun locatie, grootte, en potentieel voor positieve milieu- en gemeenschapsimpact. Het transformeren van verouderde en vervuilde locaties naar levendige, gemengd gebruikte gebieden leidt veelal tot een opleving van de omliggende wijken.

brownfields Rotterdam AI afbeelding

Binnen PAS b.v. zijn wij op het gebied van planeconomie en gebiedsontwikkeling ook bezig met dergelijke projecten. Een voorbeeld hiervan is de herontwikkeling van het oude haventerrein Merwe-Vierhavens (M4H) in Rotterdam. Dit project biedt in de toekomst een mix van functies zoals werken, wonen, cultuur, horeca, sport en onderwijs. Dit zou een significant positieve impact kunnen hebben op zowel de stad als de haven. De nadruk in M4H op zowel wonen als werken past perfect in de trend van mixed-use ontwikkelingen. Het combineren van deze elementen creëert een dynamische omgeving waar dag en nacht activiteit is. Dit kan leiden tot een levendiger gemeenschap en kan de lokale economie stimuleren.

Conclusie Herontwikkeling van brownfields

De ontwikkeling van brownfields is belangrijk voor de toekomst van bouwprojecten in Nederland. Met een toenemende focus op duurzaamheid en circulaire economie, biedt het herontwikkelen van brownfields een goede oplossing voor het probleem van schaarse ontwikkellocaties. Het beoordelen van locaties op basis van verschillende factoren stelt bedrijven in staat om proactief locaties te beoordelen en te investeren in projecten die zowel economisch als ecologisch waardevol zijn. De herontwikkeling van brownfields zet de toon voor toekomstige duurzame ontwikkelingen.

Heeft u vragen over de herontwikkeling van brownfields of duurzame gebiedsontwikkeling in Nederland? PAS bv, met ruim 30 jaar expertise in planeconomie en advies over gebiedsontwikkeling, staat klaar om u te ondersteunen. Onze adviseurs helpen gemeenten, projectontwikkelaars, en woningbouwcorporaties met praktische oplossingen en deskundig advies. Voor samenwerking of vragen, mail naar info@pasbv.nl of bel ons in Groningen op 0598 61 23 80 of in Houten op 030 63 53 400. Ontdek hoe wij uw projecten kunnen verrijken met onze ervaring en inzichten.