Nieuws

Planeconomie en gebiedsontwikkeling tijdens de coronacrisis

Planeconomie tijdens de COVID-crisis

Gedwongen door het coronavirus zijn we inmiddels min of meer gewend geraakt aan het thuis werken en bereiden we ons voor op het ‘nieuwe normaal’: de anderhalve meter samenleving. Na enige opstartproblemen wordt er inmiddels op allerlei platformen met video gebeld of vergaderd. Op die manier blijft Nederland draaien en komen projecten niet stil te liggen.

Lees meer
Stockphoto bouwplaats werkmannen

Stikstofproblematiek legt bouwprojecten stil

De stikstofproblematiek houdt Nederland nog altijd in zijn greep. Zo is in veel Natura 2000-gebieden al jarenlang sprake van een overschot aan stikstof. Dat komt bijvoorbeeld door mest van landbouwbedrijven en door uitstoot van industrie en auto’s. Dit is natuurlijk hartstikke schadelijk voor de natuur. Hierdoor komen veel projecten in deze gebieden stil te liggen. Ook levert de….

Lees meer
Stockphoto rekenmachine en berekening

Aanpak taxatieproces bij ruimtelijke ontwikkeling: maken of breken

Binnen onze altijd dynamische branche spelen taxaties een belangrijke rol. Zelfs zo belangrijk dat ze een project echt kunnen maken of breken. Want zonder taxatie kun je er als Adviseur, Planeconoom of Manager Gebiedsontwikkeling niet van uitgaan dat je aan een haalbaar project werkt. Toch heb ik met mijn eigen ogen gezien dat er op het gebied van taxaties en prijsvorming regelmatig dingen gebeuren….

Lees meer
Stockphoto vraagtekens

Plankosten bij particuliere initiatieven: te vaak onduidelijkheden

Steeds vaker krijgt PAS bv de vraag van gemeenten op welke wijze zij om moeten gaan met plankosten bij particuliere initiatieven. Wanneer een particulier een bouwplan heeft dient hij bij de gemeente een schetsplan in en wil hiervoor de planologische medewerking. Hierbij vergeet de initiatiefnemer vaak dat, ook al is de gemeente het bevoegd orgaan voor planologische besluiten…..

Lees meer
Stockphoto ondernemer

Goede gebiedsontwikkeling valt en staat met een duidelijk plan

U hoort en leest het dagelijks in het nieuws: de vraag naar woningen is groot in Nederland. Het kabinet wil daarom tussen 2020 en 2025 ieder jaar 75.000 woningen bouwen, zodat aan de vraag voldaan kan worden. Een pittige uitdaging die veel vraagt van het gemeentelijk apparaat, ontwikkelaars en bouwbedrijven. Gebiedsontwikkelend Nederland is dan ook op volle kracht aan het draaien om….

Lees meer
Danube Centrum

Wie realiseert er nog goedkope koopwoningen?

In veel woningbouwplannen waar wij aan werken wordt vanuit gemeentelijke huisvestingsdoelstellingen getracht ook in het goedkope koopsegment woningen gerealiseerd te krijgen. Hierbij gaat het om woningen met een waarde tot ca. € 200.000, vaak onder de noemer van  ‘goedkope koop’, ‘bereikbare koop’ of ‘sociale koop’. In het verleden waren het vooral woningcorporaties….

Lees meer

Aftermovie PAS-dag

Tijdens de PAS-dagen die wij meerdere keren per jaar organiseren bezoeken wij binnen- en buitenlandse projecten om intern kennis te delen. Tijdens de afgelopen editie stond een bezoek aan Port of Rotterdam centraal. Via een watertaxi heeft het team verschillende projecten waar PAS bv bij betrokken is bezocht.  Benieuwd naar deze gave projecten en de…

Lees meer

Onderzoek Duurzaamheid en Grondprijsbeleid

Op 19 maart jongstleden heeft PAS bv een derde  bijeenkomst georganiseerd voor de 11 participerende deelnemers aan het onderzoek naar de effecten van duurzaam bouwen op het grondprijsbeleid. Voor deze bijeenkomst is, als vervolg op het bezoek aan het Innovatiecentrum voor Duurzaam Bouwen, een bezoek gebracht aan de ecowijk Mandora in Houten. Dit is een energiezuinige…

Lees meer

Home > Nieuws