Nieuws

Onderzoek Duurzaamheid en Grondprijsbeleid

Op 19 maart jongstleden heeft PAS bv een derde  bijeenkomst georganiseerd voor de 11 participerende deelnemers aan het onderzoek naar de effecten van duurzaam bouwen op het grondprijsbeleid. Voor deze bijeenkomst is, als vervolg op het bezoek aan het Innovatiecentrum voor Duurzaam Bouwen, een bezoek gebracht aan de ecowijk Mandora in Houten. Dit is een energiezuinige…

Lees meer

Onderzoek Duurzaamheid en Grondbeleid

PAS b.v. , Bureau Stedelijke Planning en DWA zijn in samenwerking met elf participerende gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken een aantal maanden geleden van start gegaan met een onderzoek naar de effecten van duurzaam bouwen op het (grond)prijsbeleid. Het unieke aan het onderzoek is dat het onderwerp vanuit technisch, financieel, markt- en juridisch…

Lees meer

Verlies van René Schenk

René is niet meer. Ongelooflijk. Ons bereikte vrijdagavond het trieste bericht dat onze medewerker René Schenk, 41 jaar, totaal onverwacht is overleden. René is na zijn stage bij ons in dienst gekomen. Na enkele jaren heeft hij zijn pad elders vervolgd. In april vorig jaar is René opnieuw bij ons in dienst getreden. Helaas is daaraan voortijdig een…

Lees meer

PAS bv wint aanbesteding Rotterdam #MakeItHappen

Cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam heeft afgelopen maand een openbare aanbesteding gedaan voor de inzet van structurele planeconomische expertise. PAS bv is voor deze expertise geselecteerd en zal voor diverse grote projecten van de gemeente Rotterdam, zoals Katendrecht en Merwe-Vierhavens, mede de planeconomische inzet vervullen. Door een goede match tussen de gevraagde expertise van de gemeente Rotterdam en de twee aangeboden PAS-adviseurs heeft PAS bv de selectie gewonnen.

Lees meer

Home > Nieuws