PAS bv vertelt

Vragen over gemeente Helmond voor Jan

Adviseur Jan van Boven

In dit artikel lees je het korte interview met Jan van Boven over zijn werkzaamheden bij gemeente Helmond. Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven. Jan volgt momenteel het traineeship traject van PAS bv. Wil je ook werken bij PAS bv, neem contact met ons op!

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Vanaf mei dit jaar heb ik mijn intrede gedaan als adviseur planeconomie binnen de gemeente Helmond. Helmond is een levendige stad met bijna 95.000 inwoners, die actief deelneemt aan het bruisende stedelijke netwerk genaamd BrabantStad.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Binnen de gemeente Helmond heb ik al de nodige uitdagingen op het gebied van planeconomie mogen ervaren. Samen met de deskundige planeconomen van de gemeente Helmond verdiep ik me grondig in deze complexe vraagstukken. Het traineeship biedt mij de kans om in een snel tempo een schat aan kennis op te doen, terwijl ik mijn professionele groei versterk met behulp van het opleidingsprogramma van PAS.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

De gemeente Helmond wil groeien tot 115.000 inwoners. Dit is een ambitieuze doelstelling, maar het brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Er liggen beslissingen in het verschiet voor de gemeente. Er moeten keuzes gemaakt worden met betrekking tot de groei, investeringen in nieuwe woningen, de infrastructuur, en de balans tussen duurzame ontwikkeling en economische groei. De gemeente Helmond staat voor een belangrijke en complexe opgave. De keuzes die de gemeente maakt zullen de toekomst van de stad bepalen.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Een van de omvangrijkste projecten betreft de revitalisatie van het centrum van Helmond. Het doel is om het centrum te transformeren en te verstedelijken, waarbij 10.000 woningen, 10.000 arbeidsplaatsen en alle aanverwante faciliteiten worden gerealiseerd. Hierdoor behoort deze ontwikkelopgave tot een van de grootste stedelijke transformatieprojecten in Nederland. Het Stationskwartier, dat een oppervlakte van 47 hectare beslaat, zal een substantieel deel van deze verstedelijkingsopgave moeten accommoderen. Het Stationskwartier zal getransformeerd worden tot een levendige en aantrekkelijke woon- en werkwijk, met aandacht voor groene en duurzame aspecten. Het omvat een mix van woningen, kantoren, winkels, horecagelegenheden en culturele voorzieningen.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Jan van Boven over gemeente Helmond