PAS bv vertelt

Koen over gemeente Delft

Adviseur Koen Kralt

In dit artikel lees je het korte interview met adviseur Koen Kralt over zijn werkzaamheden voor de gemeente Delft. Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven. Lijkt het je na het lezen van deze blog ook leuk om  bij PAS bv te werken? Bekijk onze vacatures!

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Sinds 1 mei ben ik werkzaam voor de gemeente Delft. Dit is de derde gemeente waar ik werkzaam ben als planeconoom, vanuit het traineeshipprogramma van PAS. Gedurende dit tweejarige traineeship ben ik eerder werkzaam geweest voor de gemeente Soest en de gemeente Tilburg. De gemeente Delft is een middelgrote gemeente met circa 106.000 inwoners. Delft is centraal gelegen in de Randstad, tussen Den Haag en Rotterdam in. Doordat Delft in de loop der tijd diverse uitbreidingen heeft ondergaan, is de stad eigenlijk tegen de gemeentegrenzen aan volgebouwd. Dit heeft als gevolg dat vrijwel alle nieuwbouwprojecten meteen ook binnenstedelijke (gebieds)ontwikkelingen zijn.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Bij de gemeente Delft vervul ik niet alleen de rol van planeconoom, maar ook die van vastgoedeconoom. Als vastgoedeconoom ben ik, in tegenstelling tot een planeconoom, juist betrokken bij projecten na de realisatie/bouw. Bijvoorbeeld bij het doorrekenen van opstalexploitaties door middel van het opstellen van een DCF-berekening. Daarnaast ben ik als vastgoedeconoom betrokken bij het berekenen van diverse kostprijsdekkende huurberekeningen voor zowel panden als gronden die in bezit zijn van de gemeente.

Als planeconoom werk ik voornamelijk aan de financiële haalbaarheid van gebiedsontwikkelingen. Hiervoor stel ik bijvoorbeeld diverse grondexploitaties op. Daarnaast ben ik ook betrokken bij het berekenen van exploitatiebijdrages voor facilitaire plannen.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Doordat Delft eigenlijk volledig volgebouwd is, vinden alle gebiedsontwikkelingen binnenstedelijk plaats. Dit brengt extra uitdagingen met zich mee ten opzichte van ontwikkelingen op een uitleglocatie. Voorbeelden hiervan zijn het rekenen met hogere grondwaardes, meer stakeholders/belanghebbenden in een gebied en vaak langdurige processen.

Een andere uitdaging is de dubbele rol die ik heb binnen de gemeente Delft. Als plan-/ en vastgoedeconoom ben ik regelmatig met verschillende vraagstukken tegelijkertijd bezig. Het goed afstemmen van deze vraagstukken en verdelen van mijn tijd hiertussen is soms een uitdaging, waarbij prioriteren vaak noodzakelijk is.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Delft heeft als gemeente niet veel grond in bezit, hierdoor lopen er ook weinig eigen (actieve) grondexploitaties. In veel gevallen is de locatie in bezit van een particuliere belegger of ontwikkelaar. In enkele gevallen treedt de gemeente wel actief op als voortrekker en aanjager van een gebiedsontwikkeling, zonder (alle) grond zelf in bezit te hebben.

Een goed voorbeeld hiervan is het project Schieoevers Noord. Bij dit project werkt de gemeente samen met marktpartijen om de gebiedsontwikkeling te realiseren. Schieoevers Noord is een gebied gelegen aan de zuidkant van Delft, naast het campusterrein van de TU Delft. Door het gebied loopt de Schie en bevinden zich voornamelijk verouderde bedrijfspanden. De visie is om dit gebied te transformeren naar een levendig gebied waar wonen en werken samengaan. Als planeconoom ben ik bij dit project betrokken om de financiële haalbaarheid van een deelproject te bepalen. Om de financiële haalbaarheid van dit plan vast te stellen, stel ik onder andere verschillende varianten van de grondexploitatie op.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Koen Kralt over gemeente Delft