PAS bv vertelt

Bram over gemeente Harderwijk

Adviseur Bram Popkema

In dit artikel lees je het korte interview met adviseur Bram Popkema over zijn werkzaamheden voor de gemeente Harderwijk. Middels een drietal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven. Lijkt het je na het lezen van deze blog ook leuk om bij PAS bv te werken? Bekijk onze vacatures!

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Namens PAS bv ben ik sinds februari 2023 werkzaam voor de gemeente Harderwijk. Een middelgrote gemeente met een belangrijke regionale centrumfunctie voor Noordwest-Veluwe. Deze gemeente is ambitieus en werkt hard aan de woningbouwopgave. Daarnaast heeft Harderwijk een grote ontwikkellocatie voor bedrijven en is het onder andere actief in het Gelderse programma “Vitale Vakantieparken”. Bijzonder voor een relatief kleine gemeente is dat Harderwijk al jaren een zeer actieve grondpolitiek voert. Zo zijn onlangs op centrumlocaties grote percelen grond aangekocht om te ontwikkelen en is men al jaren bezig aan het Waterfront: een grootschalige herontwikkeling van een verouderd bedrijventerrein tot een bruisend stadsdeel aan het water.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Als adviseur ben ik samen met drie andere planeconomen werkzaam voor het ruimtelijk projectbureau. De gemeente heeft mij ingehuurd voor het adviseren over de financiële haalbaarheid en mogelijkheden voor een aantal potentiële nieuwe grondexploitaties. Daarnaast houd ik mij bezig met exploitatievergoedingen waarbij de gemeente faciliterend optreed, en adviseer ik over de implementatie van het kostenverhaal onder de nieuwe omgevingswet.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Nieuw Weiburg is een ontwikkellocatie ten noorden van het treinstation en in het centrum van de stad. Gemeente Harderwijk wil het voormalige bedrijventerrein in het stadsdeel Weiburg herontwikkelen naar een nieuw, levendig stadsdeel. De uitbreiding met 1.000 tot 1.200, vooral betaalbare, woningen in het westelijk deel draagt bij aan het terugdringen van het woningtekort in Harderwijk en omgeving. De gemeente werkt voor deze ontwikkeling samen met een aantal marktpartijen die ook een grondpositie hebben in dit gebied. Dit gedeelde grondeigenaarschap brengt de nodige (financiële) uitdagingen met zich mee, waar ik me als planeconoom bezighoud met de ontwikkelstrategie en adviseer op de implicaties van programmatische en landschappelijke keuzes die gemaakt worden. Lees meer over dit project: Nieuw Weiburg

Kranenburg-Noord is een voormalig defensieterrein dat in 2020 door de gemeente is aangekocht. De gemeente heeft hiermee gekozen voor actieve grondpolitiek en optimale sturingsmogelijkheden. Momenteel wordt een deel van de locatie nog gebruikt voor een asielzoekerscentrum en een Mbo-school, maar in de toekomst zal een veelzijdige woonwijk ontstaan waarbij rekening wordt gehouden met de karakteristieke kenmerken die het voormalige defensieterrein heeft. Momenteel zijn we bezig met een actief participatietraject en doet de projectgroep de eerste verkenningen voor de visievorming en een ontwikkelstrategie. Als planeconoom houd ik me in dit stadium voornamelijk bezig met de zogeheten ‘reken- en tekensessies’. Hierbij worden ontwerpschetsen en visies van de stedenbouwkundige doorgerekend en getoetst door de planeconoom. Het resultaat van de planeconoom wordt vervolgens weer gebruikt om het ontwerpproces verder te helpen en zo ontstaat een nieuwe ronde van rekenen en tekenen. Lees meer over dit project: Kranenburg-Noord

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Bram Popkema over gemeente Harderwijk