PAS bv vertelt

Nick over gemeente Borne

Nick Klappe PAS bv

In dit artikel schrijft Nick Klappe over zijn werkzaamheden als planeconoom bij de gemeente Borne. Hij heeft verschillende projecten waar hij als planeconoom namens PAS bv zijn werkzaamheden verricht. Lijkt het je na het lezen van deze blog ook leuk om bij PAS bv te werken? Bekijk onze vacatures!

Planeconomie gemeente Borne

Borne is een gemeente in Twente, Overijssel, die bestaat uit de kernen Borne, Zenderen en Hertme. Op het gebied van planeconomie en gebiedsontwikkeling kennen Borne en PAS bv een langlopende samenwerking. Zo wordt al gedurende lange tijd planeconomische ondersteuning geboden en zijn voor meerdere fasen van de grote nieuwbouwwijk Bornsche Maten exploitatieplannen opgesteld. Naast deze grote grondexploitatie kent de gemeente vier grondexploitaties, waarvan twee in samenwerking met de gemeente Hengelo. Bij de afgelopen jaarrekening zijn drie grondexploitaties afgesloten.

Namens PAS bv ben ik binnen de gemeente Borne sinds juli 2019 als planeconoom verantwoordelijk voor enkele kleinere grondexploitaties in de gemeente. De twee grotere grondexploitaties (Bornsche Maten en bedrijventerrein Veldkamp) worden gedaan door een andere planeconoom. Algemene werkzaamheden zoals voor de grondprijzenbrief worden in samenwerking gedaan.

Planeconomische werkzaamheden in Borne

De planeconomische ondersteuning aan de Gemeente Borne houdt in:

  • het bijhouden, bewaken en jaarlijks actualiseren van de grondexploitaties Kollergang, Olde Engberink en Uitbreiding Hertme II;
  • jaarlijkse actualisatie van het Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) inclusief risicoanalyse, aangaande genoemde grondexploitaties;
  • het opstellen en actualiseren van beleidsdocumenten, zoals een grondprijzenbrief;
  • diverse planeconomische advisering, zoals grondprijsberekeningen.

Tevens heb ik in het verleden het grondexploitatie-rekenmodel van de gemeente geüpgraded en verbeterd. Verder heb ik de afgesloten grondexploitaties Oosterveld Zenderen, Bornsche Flieren en Kernrand Borne-West bijgehouden en jaarlijks herzien.

Afgesloten kleinere grondexploitaties

Na een aantal jaren aan projecten te hebben gewerkt is het mooi als zulke ontwikkelingen afgerond kunnen worden. Afgelopen jaarrekening zijn drie grondexploitaties waar ik aan gewerkt heb afgesloten. Ik zal deze projecten en wat  gerealiseerd is kort beschrijven.

Oosterveld Zenderen

De gemeente Borne is in 1991 gestart met de voorbereiding voor de uitbreiding van Zenderen, genaamd Oosterveld. Deze uitbreiding bood plaats aan ongeveer 80 woningen. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 6,5 hectare en is gelegen ten zuidoosten van de Azelerbeek en ten westen van de Lidwinaweg. In 1993 is de grondexploitatie Oosterveld goedgekeurd en geopend door de gemeenteraad. Inmiddels is alle uitgeefbare grond verkocht. Na afsluiting bij de jaarrekening 2022 resteerden nog enkele werkzaamheden voor onder andere groen.

Bornsche Flieren

Bornsche Flieren ligt in het buitengebied tussen Borne en Hertme. Ten behoeve van deze ontwikkeling heeft de gemeente in 2008 een boerderij met bijbehorende opstallen en circa 7,8 hectare grond aangekocht. De grondexploitatie beperkte zich tot de ontwikkeling van twee knooperven op de aangekochte grond. Naast de gemeentelijke grondexploitatie vond hier voor een aantal woningen zelfrealisatie plaats, voor het kostenverhaal waren anterieure overeenkomsten gesloten. In 2012 zijn alle kavels in verkoop gebracht; negen vrije kavels en één kavel met een bestaande woning. Doordat voldaan moest worden aan specifieke eisen voor de woningbouw ging de verkoop helaas niet heel voorspoedig en heeft de grondexploitatie een relatief lange looptijd gehad voor zijn grootte.

Kernrand Borne-West

Het project Kernrand Borne was in het leven geroepen om invulling te geven aan de gebieden De Kluft en ‘t Oldhof aan de westrand van Borne, nadat het besluit was genomen deze niet als bedrijventerrein te gaan ontwikkelen. De opbrengstpotentie was beduidend lager dan de voormalige boekwaarde van De Kluft en ’t Oldhof. In december 2014 is een sluitende grondexploitatie vastgesteld door de inbrengwaarde te maximaliseren en de resterende boekwaarde af te waarderen. Het einddoel van het project was om economische stadsrandfuncties te faciliteren die functioneel en qua ruimtelijke inrichting en kwaliteit passen in het overgangsgebied tussen de stedelijke bebouwing van de kern Borne en het landelijke buitengebied (Groene Poort en Landgoed Twickel). In het eerste deelgebied heeft Crematoria Twente zich gevestigd. Tevens heeft Stichting Twickel de gronden aan de zuidzijde van het crematorium overgenomen om te beheren. Verder zijn stroken tuin en weidegrond van een voormalig tuincentrum verkocht aan omwonenden.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Nick Klappe over gemeente Borne