AMBITIEUZE EN ZORGVULDIGE PLANECONOOM

Nick Klappe is bij PAS BV werkzaam als Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling. Hij heeft interesse in de volle breedte van het vakgebied en vindt het fijn om mee te werken aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Nick is een communicatief vaardig en leergierig persoon die zorgvuldig te werk gaat. Hij wil zich goed ontwikkelen binnen het vakgebied en zet als Planeconoom graag een stapje extra.

Opleiding

Nick heeft met zijn opleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen een brede achtergrond en ontwikkelt zich verder binnen de PAS-Academy. Hij heeft de bachelor ‘Sociale Geografie en Planologie’ gehaald met in de keuzeruimte een verscheidenheid aan bedrijfskundige en juridische vakken. Hierna heeft de master ‘Economische Geografie’ met vastgoedkundige keuzevakken afgerond. Binnen de PAS-Academy worden alle aspecten van planeconomie en gebiedsontwikkeling bijgebracht middels verschillende modules.

De werkzaamheden van een Adviseur Planeconomie & Gebiedsontwikkeling

Nick is zich volop aan het ontwikkelen door verschillende lopende opdrachten en middels de ondersteuning bij verschillende projecten. Zo heeft hij bijvoorbeeld meegewerkt aan de grondwaardebepaling van een nieuwbouwproject in gemeente Midden-Groningen. Verder heeft hij meegewerkt aan de harmonisering van de grondexploitatiemodellen van de vier gemeenten die zijn samengevoegd tot gemeente Westerkwartier. Ook bij de gemeente Meerstad heeft Nick zijn expertise kunnen uitoefenen. Nick is bezig als Planeconoom bij de twee gemeenten Langedijk en Borne. Hier houdt hij zich met name bezig met de herziening van grondexploitaties maar ook met zaken zoals grondprijsberekening en  een nota grondprijsbeleid. Over zijn werkzaamheden binnen gemeente Borne en gemeente Meerstad is hieronder een klein stukje te lezen.

Planeconomie gemeente Borne

Borne is een gemeente in Twente, Overijssel, die bestaat uit de kernen Borne, Zenderen en Hertme. Op het gebied van planeconomie en gebiedsontwikkeling kennen Borne en PAS bv een langlopende samenwerking. Zo wordt er al gedurende lange tijd planeconomische ondersteuning geboden en zijn er voor meerdere fasen van de grote nieuwbouwwijk Bornsche Maten exploitatieplannen opgesteld. Naast deze grondexploitatie kent de gemeente zeven grondexploitaties, waarvan twee in samenwerking met de gemeente Hengelo.

Namens PAS bv is planeconoom Nick Klappe momenteel werkzaam bij de gemeente Borne.

Planeconomische werkzaamheden in Borne

De planeconoom van PAS bv leveren planeconomische ondersteuning aan de Gemeente Borne. Dit houdt in:

 • Herzien en upgraden grondexploitatie-rekenmodel;
 • Bijhouden, bewaken en jaarlijks actualiseren van de grondexploitaties Oosterveld Zenderen, Kollergang, Olde Engberink, Bornsche Flieren, Kernrand Borne-West en Uitbreiding Hertme II;
 • Jaarlijks actualiseren van het Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) inclusief risico-analyse, aangaande genoemde grondexploitaties;
 • Opstellen en actualiseren van beleidsdocumenten, zoals een nota grondprijzenbeleid;
 • Diverse planeconomische advisering, zoals grondprijsberekeningen.

Planeconomie Meerstad

Meerstad is een woonkern in het oosten van de gemeente Groningen met 1.673 inwoners (26 februari 2020), oorspronkelijk op basis van een Gemeenschappelijke Regeling met de gemeente Slochteren. Op 1 januari 2017 is het hele gebied overgedragen aan de gemeente Groningen. De naam verwijst naar de combinatie van meer en stad, maar ook naar de vier MEER-dorpen in dit gebied: Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan die volgens de plannen deel van Meerstad uitmaken. Meerstad is een woongebied waar water en natuur centraal staan. Twee derde van het gebied wordt namelijk natuur en water en slechts een derde van de oppervlakte wordt ingericht voor woningbouw.

Grondexploitatiemaatschappij Meerstad Beheer B.V. is de beherend vennoot van de commanditaire vennootschap Grondexptoitatiemaatschappij Meerstad C.V., waarvan gemeente Groningen de stille of commanditaire vennoot is. De Grondexploitatiemaatschappij Meerstad (GEMM), ook wel bekend onder de naam Bureau Meerstad, geeft uitvoering aan de plannen. Het bureau is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aanleg en oplevering van openbare ruimte, de productie van bouwrijpe kavels voor wonen en voorzieningen en het realiseren van de bijbehorende infrastructuur in Meerstad. Daarnaast concentreert het bureau zich ook op de ontwikkeling en verkoop van woningen en vrije kavels in het plan.

Namens PAS bv zijn planeconomen Jasper Dijkstra en  Nick Klappe momenteel werkzaam voor Bureau Meerstad.

Planeconomische werkzaamheden voor Bureau Meerstad

De planeconomen  van PAS bv leveren planeconomische ondersteuning bij de herstructurering en herziening van de grondexploitaties aan Bureau Meerstad. Dit houdt in:

 • Ontwerpen en uitwerken van een goede nieuwe structuur voor de GREX Meerstad, aan de hand van deelgrondexploitatie Zuid;
 • implementeren van de nieuwe structuur in de andere deelgrondexploitaties van de GREX Meerstad;
 • zorgen voor een goede (dossier)onderbouwing van alle aanwezige kosten- en opbrengstenposten;
 • zorgen voor nieuwe onderbouwingen/grondslagen;
 • zorgen voor een goede samenhang tussen prijzenboek, programma, ruimtegebruik, kosten en opbrengsten;
 • zorgen voor een goede aansluiting op de huidige grondexploitatie met een verschillen-analyse;
 • opstellen van een toelichting op de nieuwe grondexploitatie;
 • overzetten van de grondexploitatie in het systeem van de gemeente Groningen.

Planeconoom Nick Klappe inhuren voor uw project?

Staat u aan de vooravond van een nieuw project en bent u op zoek naar het beste Planeconomie Adviesbureau van Nederland? Kijk dan niet verder en schakel PAS bv in! Wij zijn dé specialist in planeconomie, gebiedsontwikkeling, grondbeleid en omgevingsrecht. Stuur een mail naar info@pasbv.nl of bel naar 0598 61 23 80 voor contact met ons kantoor in Groningen of 030 63 53 400 voor contact met onze locatie in Houten.

Nick Klappe PAS bv

Home > Ons team > Nick Klappe