PAS bv vertelt

Jasper over projecten voor Gemeente Steenwijk

Jasper Dijkstra PAS bv

In dit artikel lees je het korte interview met adviseur Jasper Dijkstra over zijn werkzaamheden voor de gemeente Steenwijk. Middels een viertal vragen zal zij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in haar werkzaamheden te geven. Lijkt het je na het lezen van deze blog ook leuk om bij PAS bv te werken? Bekijk onze vacatures!

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Namens PAS bv ben ik sinds 2017 werkzaam voor de gemeente Steenwijkerland. De gemeente Steenwijkerland is gelegen in de ‘Kop van Overijssel’ en behoort qua oppervlakte tot één van de grootste gemeenten van Nederland (330 km2). Er wonen circa 45.000 inwoners verspreid over dertig kernen. De stad Steenwijk, een oude vestingstad, is de grootste kern en neemt zowel qua voorzieningen en bedrijvigheid als cultuurhistorisch een centrale plaats in. Tot de gemeente behoren tevens kleinere, maar niet minder bekende plaatsen als Blokzijl, Vollenhove en Giethoorn. Vooral Giethoorn is een bekende toeristische trekpleister, bekend van de bruggen, waterwegen en punters. Het ‘Venetië van het Noorden’ ligt aan de rand van Nationaal park de Weerribben-Wieden, het grootste laagveengebied van West-Europa.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Sinds 2017 ben ik werkzaam voor de gemeente Steenwijkerland als huisadviseur planeconomie. Vanuit een raamovereenkomst verzorgen wij op afroep de planeconomische advisering in de verschillende ruimtelijke projecten binnen de gemeente. Daarnaast zijn we betrokken bij de periodieke herzieningen van de grondexploitaties bij de jaarrekening en de begroting. Bij de begroting zijn we eindverantwoordelijk voor het opstellen van de Meerjaren Begroting Grondexploitaties, waarbij de financiële stand van zaken van alle gemeentelijke grondexploitaties in beeld wordt gebracht. Tot slot verstrekken we ook beleidsmatig advies op het gebied van grond- en grondprijsbeleid.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Binnen het uitgestrekte grondgebied van de gemeente Steenwijkerland, liggen de ontwikkelingen in de verschillende kernen wijdverspreid. De aard en omvang van de ontwikkelingen zijn zeer divers en dit heeft als consequentie dat de uitdagingen ook uiteenlopend zijn. Van een kleinschalige uitleglocatie in één van de plattelandskernen tot binnenstedelijke herontwikkeling in Steenwijk.

Daarnaast legt Steenwijkerland op basis van de Woonagenda Steenwijkerland 2022-2026, de focus op versnelling en betaalbaarheid van de woningbouw.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

In het zuidoosten van Steenwijk ligt de uitbreidingswijk Van den Kornputkwartier. De naam van het gebied verwijst naar de herontwikkeling van de voormalig Johan van den Kornputkazerne. Het plangebied wordt dan ook sterk gedomineerd door de aanwezige gebouwen van de voormalige kazerne, waarbij vooral het poortgebouw beeldbepalend is.

Het vigerende bestemmingsplan ‘Steenwijk Van den Kornputkwartier’ is op 6 maart 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. Het is een samenwerking tussen gemeente Steenwijkerland, corporaties en deels een particuliere ontwikkeling. In 2008 is de realisatie gestart met een grote sanering van twee oude stortplaatsen langs de Steenakkers, gedeeltelijk op het terrein van de kazerne en gedeeltelijk erbuiten. In totaal worden er in een gebied van circa 30 hectare circa 400 woningen gebouwd.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Jasper Dijkstra over de gemeente Steenwijk