PAS bv vertelt

Jonell over projecten voor Geldrop-Mierlo

Adviseur Jonell Pierik

In dit artikel lees je het korte interview met adviseur Jonell Pierik over haar werkzaamheden voor de gemeente Geldrop-Mierlo. Middels een viertal vragen zal zij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in haar werkzaamheden te geven. Lijkt het je na het lezen van deze blog ook leuk om bij PAS bv te werken? Bekijk onze vacatures!

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Afgelopen half jaar ben ik werkzaam geweest bij de gemeente Geldrop-Mierlo, mijn eerste opdracht als junior planeconoom voor PAS bv. Het is een plek waar veel speelt op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, zeker omdat de gemeente ligt binnen de Brainportregio/metropoolregio Eindhoven. De ambitie van de regio is om door te groeien naar de eerste economie van Nederland. Dit vertaalt zich in een grote opgave wat betreft mobiliteit en woningbouw voor de gehele regio. In combinatie met het positieve migratiesaldo en de toename van kleine huishoudens, die Nederland breed effect hebben, is ook de woningbouwopgave in de gemeente Geldrop-Mierlo onverminderd groot. Om de woningbouwopgave en ambities van de gemeente (en in het verlengde van de regio) mogelijk te maken is in 2020 in samenwerking met PAS bv een WBI subsidie aangevraagd en verkregen. De afgelopen periode heb ik bijgedragen aan de deelprojecten die onder deze subsidie vallen.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Aangezien de opdracht in de opzet breed was ingestoken waren ook de werkzaamheden heel divers. Diverse projecten die onder de WBI subsidie vallen verschillen in grootte maar ook in fase van ontwikkeling. Dit gaf mij de mogelijkheid om mee te denken en te rekenen aan projecten die in de initiatieffase zitten, bijvoorbeeld het project Bezorgershof in het centrum van Geldrop. Eveneens gaf mij dit de mogelijkheid om ervaring op te doen met het financieel beheer en het actualiseren van lopende projecten, waarvan in een aantal gevallen de woningen al in de verkoop staan, zoals Loods 20 op de Bleekvelden in Geldrop.

Los van werkzaamheden direct gerelateerd aan de woningbouwprojecten en grondexploitaties heb ik ook mogen bijdragen aan overkoepelende werkzaamheden die horen bij het werk als planeconoom. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse subsidieverantwoording van de WBI, maar ook het opstellen van de nieuwe nota grondbeleid en kostenverhaal conform de omgevingswet.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Zoals bekend in het werkveld zijn er grote landelijke opgaven zoals de stikstofproblematiek, de energietransitie, netcongestie en klimaatadaptatie. Maar ook de invoering van de nieuwe omgevingswet brengt grote uitdagingen met zich mee. Daarnaast is de regionale woonopgave enorm groot. De ambitie van de gemeente Geldrop-Mierlo is om al deze doelen en wensen voor de toekomst samen te laten komen met het huidige groene recreatieve karakter van de gemeente. Dit maakt dat elk woningbouwproject begint met een uitdagende legpuzzel, die ook nog eens financieel haalbaar moet zijn. In zekere zin leg je als planeconoom dus de puzzelrand waarin alle andere opgaven als puzzelstukjes gelegd moeten worden.

Daar zat dan ook voor mij, als junior planeconoom, de uitdaging bij opstartende projecten. Om samen met de collega’s van de gemeente en PAS bv deze randvoorwaarden financieel inzichtelijk te maken. Vervolgens om de verdere puzzel zo te leggen dat alle doelen en wensen als puzzelstukjes een coherent geheel vormen, zodat het woningbouwproject kan worden vastgesteld en er kan worden gebouwd. Van opstart tot einde project moet deze puzzel blijven kloppen, wat ook het financieel beheer van de projecten die al in de realisatiefase zitten belangrijk maakt. Het uiteindelijk resultaat, als de puzzel blijft kloppen, zijn nieuwe woningen die goed passen in de gemeentelijke woonomgeving. Persoonlijk denk ik dat iedere keer dat dat lukt, we enorm trots mogen zijn op het resultaat! Dit is voor mij dan ook de reden dat ik het vak zo fantastisch vind.

Kortom, door de verscheidenheid in werkzaamheden, de bijbehorende uitdagingen en de ondersteuning en uitleg van fantastische oud collega’s van de gemeente Geldrop-Mierlo en mijn collega’s bij PAS bv heb ik het afgelopen halfjaar al veel mogen leren. Na deze mooie opdracht mag ik, via PAS bv, mezelf verder ontwikkelen als planeconoom met mijn volgende opdracht bij de gemeente Maashorst.

Project Bezorgershof

Dit is een ontwikkellocatie gelegen in het centrum van Geldrop waar 110 woningen gerealiseerd worden aan de achterkant van de bestaande woningen op de huidige parkeerplaats. Het project bevindt zich in de ontwikkelfase. De ruimtelijke kaders, met inspraak van direct omwonenden, ondernemers en de vastgoedeigenaren zijn inmiddels gebundeld in een ontwikkelvisie en (ontwerp) bestemmingsplan. Zie verdere details:  https://centrumimpuls.geldrop-mierlo.nl/actuele-projecten-centrum

Project Bleekvelden

De Bleekvelden is momenteel een gemengd bedrijventerrein met enkele kleinschalige bedrijven, kantoorpanden, een bouwmarkt en een sportschool. Dit gebied wordt in samenwerking met diverse ontwikkelaars getransformeerd naar woningbouw. Dit project bestaat uit verschillende deelprojecten, waaronder Loods 20.

Van het deelproject Loods 20 staan de laatste woningen momenteel te koop. Dit project is voornamelijk gericht geweest op de bouw van 20 betaalbare loftwoningen onder de NHG-grens (€ 405.000). Zie verdere details https://centrumimpuls.geldrop-mierlo.nl/actuele-projecten-bleekvelden-en-omgeving

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Jonell Pierik over de gemeente Geldrop-Mierlo