PAS bv vertelt

Gerwin over Risicomanagement van PAS bv

Adviseur Gerwin Verlaan

In dit artikel lees je het korte interview met adviseur Gerwin Verlaan over Risicomanagement van PAS bv. Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over risicomanagement schetsen bij PAS bv, om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven. Lijkt het je na het lezen van deze blog ook leuk om bij PAS bv te werken? Bekijk onze vacatures!

Kun je wat vertellen over het onderzoek waar je aan gewerkt hebt?

Risicomanagement voor (gemeentelijke) grondexploitaties is een belangrijk onderdeel binnen gemeenteland, terwijl dat vaak pas op het laatste moment vluchtig afgeraffeld wordt. Het wordt als “verplichting” gezien, terwijl het van groot belang is voor de financiële gezondheid van een gemeente. Daarnaast kan de accountant vragen om een gedegen risicoanalyse, dus dan is het goed om een professionele rapportage op te kunnen leveren. Een intern onderzoek binnen PAS bv heeft nieuwe inzichten opgeleverd op basis waarvan gemeenten hun risicomanagement voor grondexploitaties op een eenduidige en zorgvuldige manier kunnen verbeteren.

Kun je wat vertellen over de resultaten van het onderzoek?

Binnen PAS bv hebben we geïnventariseerd op welke wijze onze gemeentelijke opdrachtgevers met risicomanagement en risicobeheersing van grondexploitaties omgaan. Hierbij werd o.a. ingegaan op de risicomethode die gebruikt wordt om risico’s te inventariseren en op welke manier de risico’s doorgerekend worden om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen. Eén van de uitkomsten is dat er voornamelijk gebruik wordt gemaakt van de “kans maal impact methodiek”, eigen Excel-modellen van gemeenten waarin risico’s worden doorgerekend of Monte Carlo Analyses. Wat echter met name opvalt is dat de methodiek lang niet altijd onderbouwd en bewust gekozen is, maar in gebruik is “omdat dit nu eenmaal ieder jaar zo gebeurt”. En dat terwijl diverse gemeenten aangeven dat het eigenlijk wel eens tijd wordt om er meer en serieuzer aandacht aan te besteden en de methodiek (en toepassing) te heroverwegen. Zeker in economisch onzekere tijden is het van belang om een gedegen risicoanalyse op te tuigen.

Wat zijn de vervolgstappen naar aanleiding van dit onderzoek?

Om meer en serieuzer aandacht aan risicomanagement te besteden, is het belangrijk om hier tijd voor vrij te maken en het niet tot het laatste moment te laten wachten. Het begint altijd met het breed inventariseren en updaten van de risico’s van een project. Het is daarbij verstandig om vaste momenten (bijvoorbeeld tweemaal per jaar) in te plannen waarop je met de projectgroep de risico’s inventariseert, waarbij ieder projectlid de sessie van tevoren voor zichzelf heeft voorbereid. Voor grotere projecten is het advies om hier twee sessies aan te wijden, omdat je in de praktijk zult merken dat je altijd nog op extra risico’s (of kansen!) komt als je erover na hebt gedacht of dat er nog “uitzoekwerk” volgt na een eerste sessie. Na de uitgebreide inventarisatie dienen de risico’s gekwantificeerd te worden (kans van optreden en de impact als het risico daadwerkelijk optreedt) en is het belangrijk om er duidelijke beheersmaatregelen aan te verbinden die in de praktijk ook uitvoerbaar zijn.

Alle verzamelde input is samen met de marktrisico’s (macro-economische indicatoren) benodigd om een gedegen risicoanalyse (bijvoorbeeld Monte Carlo Analyse) uit te kunnen voeren en tot een professionele rapportage te komen. Vanuit PAS bv zijn wij uiteraard beschikbaar om bij dergelijke risicosessies te ondersteunen of om te helpen bij het doorrekenen van de geïnventariseerde input.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails van jullie adviesklussen?

Gezien de ervaring van PAS bv met risicomanagement voor grondexploitaties, is ons recentelijk gevraagd om de project- en marktrisico’s voor een gemeente over de betreffende grondexploitaties door te rekenen om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen. Door actief bezig te zijn met de reeds geïnventariseerde risico’s wordt er automatisch een second opinion op de risico’s gedaan en volgt er uiteindelijk een uitkomst voor de benodigde weerstandscapaciteit middels de Monte Carlo Analyse van het programma @RISK. Daarnaast delen wij onze ervaringen op het gebied van risicomanagement zoals wij dat bij de gemeenten door het hele land meemaken. Het gebruik van TotalLink is bijvoorbeeld ook een verfijnde en eenvoudige manier om je risico’s middels een Monte Carlo Analyse in een compleet rapport uit te laten draaien. Wilt u hier meer over weten, benader PAS BV voor de mogelijkheden of lees verder op deze pagina: Risicomanagement van PAS bv.

Staat u aan de vooravond van een nieuw project? En kunt u daarbij de hulp gebruiken van een ervaren planeconoom? Schakel Planeconomie Adviesbureau PAS bv in! Wij zijn  gespecialiseerd in planeconomiegebiedsontwikkelinggrondbeleid en omgevingsrechtVelen gingen u al voor. Benieuwd naar wat de planeconomen van PAS bv voor u kunnen betekenen? Stuur dan een e-mail naar info@pasbv.nl. Liever direct contact? Bel 0598 61 23 80 voor ons kantoor in Groningen of 030 63 53 400 voor onze locatie in Houten.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Gerwin Verlaan over Risicomanagement