PAS bv vertelt

Alain over de provincie Zuid-Holland

Adviseur Alain Groeneveld

In dit artikel lees je het korte interview met adviseur Alain Groeneveld over zijn werkzaamheden voor de provincie Zuid-Holland Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven. Lijkt het je na het lezen van deze blog ook leuk om  bij PAS bv te werken? Bekijk onze vacatures!

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Ik werk momenteel bij de provincie Zuid-Holland, waar ik meerdere dagen in de week te vinden ben op het provinciehuis in Den Haag. Hier wordt onder andere gekeken naar de regionale doelen en belangen van de provincie Zuid-Holland. Met steden als Rotterdam, Den Haag en Leiden is het een dynamische omgeving waar ik mij actief in kan zetten binnen de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. Daarnaast is dit gebied ook één van de dichtstbevolkte delen van Nederland, wat extra uitdagingen met zich meebrengt in het kader van ruimtegebruik en volkshuisvesting!

Kun je wat vertellen over de opdracht?

De werkzaamheden zijn zeer divers. De thema’s waar ik actief mee bezig ben zijn onder meer: verduurzaming, ruimtegebruik en het onderzoeken van de haalbaarheid van gebiedsontwikkelingen. Een bekend project is de Gnephoek in Alphen aan den Rijn dat landelijk veel aandacht gekregen heeft rondom de besluitvorming tot realisatie van woningbouw. Uiteindelijk heeft het provinciale bestuur de Gnephoek in het nieuwe coalitieakkoord opgenomen waarbij maximaal 125 hectare grond bestemd is voor woningbouw. Daarnaast heb ik mij recent ingezet voor de verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen als onderdeel van de duurzame bedrijvenestafette. Hierbij dragen verschillende partijen (zoals provincies, gemeentes, hoveniers en NGO’s) zorg voor kennisdeling- en ontwikkeling rondom deze terreinen.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Het werken bij de provincie is uitdagend vanwege de diversiteit aan taken. In het ene project richt ik me op het uitvoeren van beleidsdoelen, terwijl ik in andere projecten concrete mogelijkheden voor woningbouw onderzoek. Bovendien is de politieke impact vaak aanwezig, zoals recentelijk met het programma landelijk gebied dat veel in het nieuws was. Dit programma heeft als doel om de natuur te herstellen, emissies van stikstof en broeikasgassen te reduceren en waterkwaliteit te verbeteren. Deze dynamiek maakt het werk boeiend en zorgt voor voortdurende betrokkenheid bij actuele ontwikkelingen.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Een specifiek project waar ik als trainee bij de provincie aan meewerk is het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling in de Gnephoek, Alphen aan den Rijn. Het doel van de provincie is om de levensvatbaarheid van de realisatie van ongeveer 5500 woningen in dit gebied te beoordelen. Daarnaast wordt de mogelijke impact van deze grootschalige ontwikkeling op de bodemgesteldheid, de omliggende infrastructuur en voorzieningen en de maatschappelijke gevolgen nauwlettend in de gaten gehouden. Het project heeft al bijna twee decennia aan initiatieven achter de rug en heeft zelfs landelijke aandacht gekregen, waaronder een bezoek van minister Hugo de Jonge aan het gebied.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Alain Groeneveld over de provincie Zuid-Holland