PAS bv Vertelt

Vragen over Projecten met Henry Bakker

Adviseur Henry Bakker

In dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Henry Bakker over zijn werkzaamheden in de actieve grondexploitatie bij de gemeente Harderwijk. Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over de projecten schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven. Heb je vragen over dit of een ander onderwerp? Schakel PAS bv in!

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

In de vorige editie van (4 vragen aan) schreef ik over de implementatie van Totallink bij de gemeente Amstelveen waar ik sinds 2018 zit. Dit is natuurlijk niet de enige locatie waar ik werkzaam ben. Vanuit PAS bv ben ik op meerdere locaties gedetacheerd, waaronder bij de gemeente Harderwijk en sinds kort ook bij de gemeente Zaanstad. De gemeente Harderwijk is de organisatie die ik centraal wil stellen in deze editie.

Gemeente Harderwijk, wie kent het niet van het Dolfinarium en het mooie stadscentrum aan het water. Maar wist u ook dat hier ontzettend veel nieuw wordt gebouwd? Er zijn een aantal grote projecten zoals Waterfront en Drielanden met grote woningbouw opgave waar ook de subsidie voor de Woningbouw Impuls is binnengehaald. Daarnaast ook een bedrijventerrein Lorentz III waar de kavelverkoop erg snel gaat. Naast de eigen grondexploitaties heeft de gemeente ook veel te maken met kostenverhaalsovereenkomsten met de nodige ontwikkelaars. Het team van planeconomen bestaat op dit moment uit een senior en een junior planeconoom in vaste dienst van de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente de vraag bij PAS neergelegd om de organisatie al dan niet tijdelijk te ondersteunen. Vanuit deze rol zijn Koen Stoffers en ik aangeschoven.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Ik ben werkzaam als planeconoom voor de actieve grondexploitatie Lorentz III (bedrijventerrein). Naast het beheer van deze grex ben ik ook betrokken bij kostenverhaalsovereenkomsten voor de projecten vanuit de markt en proberen we de organisatie verder te versterken op het gebied van interne processen en het gebruik van Totallink.

Jaarlijks vinden de herzieningen plaats rond februari en maart en lopen de werkzaamheden rondom de jaarrekening van de gemeente. Als dit afgerond is wordt er de concept boekwerken van de grondexploitaties gemaakt. Deze wordt vervolgens vastgesteld voor de Raad. Hier zijn we op het punt gekomen dat we deze volgende week afronden.

Een mooie ‘side note’ van dit verhaal is dat we bij deze gemeente ook met de grexmodule van Totallink werken. Voor ons een bekend systeem waarmee PAS bv vorig jaar een samenwerking is aangegaan. 

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Binnen de gemeente Harderwijk is, net als in vele gemeenten, veel verloop geweest van personele inzet. Dit heeft er toe geleid dat projectdocumentatie soms goed verstopt zit. Het is de taak aan ons om het financiële beheer van de grondexploitatie te borgen. Daarom hebben we samen met de gemeente ook een traject gestart om deze processen binnen de afdeling te borgen en deze wordt ook breed gedragen binnen de afdeling. Een van de tools die we meer willen gaan gebruiken is Totallink. Waarin niet alleen de financiële vertaling van de ontwikkeling staat en de boekwaardes worden bijgehouden, maar ook alle uitgangspunten in kunnen worden bijgehouden, zoals bijvoorbeeld het programma, ruimtegebruik en onderbouwende ramingen. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om op portfolioniveau sturingsinformatie te maken.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Bovenstaand heb ik al het een en ander toegelicht over onder andere de actieve grondexploitatie bij de gemeente Harderwijk. Wat ik hier nog aan toe wil voegen is dat wat deze opdracht het zo leuk maakt dat de gemeente ontzettend goed is in het je thuis laten voelen in de organisatie. Bij binnenkomst merk je meteen dat je als een van de organisatie wordt gezien in plaats van een passant. Daarnaast liggen er nog voldoende ambities en uitdagingen binnen de afdeling.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Henry Bakker over project