PAS bv Vertelt

Vragen over Projecten met Ivo Frijn

Ivo Frijn

In dit artikel vindt u een kort interview over de werkzaamheden van adviseur Ivo Frijn bij de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW). Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over de projecten schetsen om zo een inzage in zijn werkzaamheden te geven. Heb je vragen over dit of een ander onderwerp? Schakel PAS bv binnen!

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaamheden bent?

Sinds korte tijd ben ik werkzaam voor de Werkorganisatie Wijchen Druten (WDW). Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Druten en Wijchen. Gezamenlijk pakken zij de werkzaamheden binnen het gebied op. De werkorganisatie Druten Wijchen bestaat uit vijf domeinen: Bestuur Strategie en Projecten, Bedrijfsvoering, Fysieke Leefomgeving, Publiekszaken en Sociale Leefomgeving. In beide gemeenten wordt op het moment veel ontwikkeld, zo ben ik betrokken bij 11 lopende grondexploitaties en 5 lopende activiteiten die nog in de voorbereidingsfase zitten.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Mijn rol binnen de gemeente is het bijhouden van de boekingen en het verwerken van deze boekingen in de grondexploitaties. Daarnaast heb ik ook de actualisaties en herzieningen gecoördineerd en de uiteindelijke MPG-boekjes richting de accountant de opgesteld. Naast deze repetitieve taken voeren wij ook nog losse adviesklussen uit voor de diverse projectleiders binnen de werkorganisatie.

 Een van de grote projecten binnen de werkorganisatie is het project “Tussen Kasteel en Wijchens meer”. In 2017 is het gemeentekantoor in het centrum van Wijchen leeg komen te staan. Dit is aanleiding geweest voor de gemeente om een ​​grote transformatie aan de oostzijde van het centrum op te pakken. Het plan is om ca. 150 woningen, een hotel, horeca en een openbare parkeergarage te creëren. De nieuwe woningen moeten bestaan ​​uit een mix van koop- en huurwoningen in diverse prijsklassen. De afgelopen periode ben nauw betrokken geweest bij het opstellen en doorrekenen van diverse varianten om te kijken wat de opties te doen met de uiteindelijke businesscase.

 In overleg met de gemeente is een nieuw bestemmingsplan opgesteld en dit ontwerp ligt nu sinds 10 maart 2022 ter inzage. Tot 20 april is het mogelijk om zienswijze in te dienen, waarna wij hopelijk spoedig een definitieve projectplanning op kunnen. 

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Zoals ik al aangaf zijn er op het moment 11 lopende grexen en komen er binnenkort nog meer bij. Dit lijkt heel veel maar een groot deel is in de afrondende fase en/of is een CPO project. Hierbij wordt mij periodiek gevraagd om de cijfers bij te werken. Hierdoor is het soms lastig om op de hoogte te blij te blijven van alle ins en outs omdat ik niet direct betrokken ben bij de dagelijkse gang van zaken. Als PAS- adviseur proberen wij altijd proactief met adviezen te komen, ook al wordt hier niet direct om gevraagd.  Projectleiders hebben het vaak erg druk en het is dan aan ons om actief te blijven vragen waar ze behoefte aan hebben en waar wij eventueel een rol in kunnen spelen.

Kun je mij nog niet voorzien in projectdetails?

een overzicht van de actieve grondexploitaties samen met het nog te realiseren aantal woningen.

– Tuin van Woezik – 28
– CPO Bergharen – 12
– CPO Wonsick – 8
– TKWM – 154
– Huurlingsedam fase 2 – 231
– Druten Oost – 176
– Westerhout Zuid – Industrie kavels
– Tabaksveld Deltaterrein – 1
– Deest Zuid – 27
– Pas Afferden – 0
– Smit Druten – 0

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt >Ivo Frijn over project